שרת התרבות כינסה היום (שני) מסיבת עיתונאים להצגת רפורמה בתחום הקולנוע, שעיקרה הוא הגבלת כוחן של קרנות הקולנוע. בין המלצות הוועדה בראשות גלית שאשו והבה, שעליהן מבוססת הרפורמה: הקמת מאגר לקטורים אשר 70 אחוזים ממנו ייבחרו על ידי המדינה ו-30 אחוזים ממנו ימשיכו להיות נציגי הקרנות - והם אלו שיבחרו את הסרטים שיקבלו מימון מהמדינה.

כמו כן כוללת הרפורמה גיוון בלקטורים - יותר נשים ונציגי פריפריה. עוד כוללות ההמלצות, הליך ערער במסגרתו יוכלו יוצרי קולנוע להגיש ערעור על החלטה שלא לממן את סרטם, הכנסת רכיב של "חוכמת ההמונים" לשקלול המימון, והקמת קרן אזורית לעידוד יוצרים מהפריפריה החברתית.

"עם כניסתי לפני שלוש שנים הגיעו אליי תלונות כנגד קרנות הקולנוע - היעדר שקיפות וקיומה של קליקה סגורה בקולנוע הישראלי", אמרה השרה מירי רגב. "החלטתי להקים וועדה שתבדוק האם יש ליקויים ואיך יש לתקנם. הוועדה בראשות גלית שאשו והבה, שמעה את מגוון הגומרים העוסקים בתחום והגיש את המלצותיה".


"לאורך שנים היה כאן קשר של שתיקה, היה מועדון סגור שהתקבלו אליו רק מי שהיה מקובל על אותם מנהלי קרונות או על אותם שותפים, ובמשך שנים הודרו אוכלוסיות שלמות מעולם הקולנוע הישראלי", הוסיפה רגב. "אנחנו רוצים להגיד שכל מי שרוצה לעשות יוכל לעשות קולנוע ולא בגלל שהוא חבר של מישהו".

"אם הייתי בתחילת הקדנציה הייתי מבטלת את קרנות הקולנוע, ופותחת תאגיד כדוגמת ה-CNC בצרפת, שיהיה בו גיוון בייצוג, יטפל בכל הבקשות שמגיעות אליו", הוסיפה השרה. "לצערי אני מצאת שנה לפני סיום כהונת הממשלה ואני לא יכולה לבטל את הקרנות".

הליקויים שמצאה הוועדה שהציגה רגב כוללים משך כהונה בלתי מוגבל של ראשי הקרנות, פער בין הוועדה מנהל והמנכל"ים בקרנות שלמעשה בוחרים את הסרטים הנתמכים. עוד הצביעה הוועדה על חוסר בהליך ערער מסודר שייתן תשובה ליוצרים שסרטם לא נבחר להיות זה שייתמך על ידי הקרנות. הוועדה הצביעה לדברי רגב על מועדון סגור של אנשים בקרנות, "חבר מביא חבר", וחוסר ייצוג הולם לחרדים, מזרחים, בנות ובני העדה האתיופים, תושבי יהודה ושומרון. לפי ממצאי הוועדה רק 17 מסך כל הבקשות שקיבלו אישור הם יוצרים מהפריפריה.


מתוך "פוקסטרוט". צלם : גיורא ביח, יח"צ מתוך "פוקסטרוט". צלם : גיורא ביח, יח"צ


המלצות הוועדה ייושמו במסגרת חקיקתית וכן בתיקון מבחני התמיכה שיכולו להשתנות בקלות יתרה ושלא בחקיקה. על פי ההמלצות יוקם מאגר לקטורים מדינתי שיבחר את הסרטים שייתמכו על ידי המדינה, שיהווה 70 אחוזים ממאגר הלקטורים הכללים ו-30 אחוזים ממנו ימשיכו להיות נציגים של הקרנות.

עוד כוללת הרפורמה הקמת הליך ערער לא רק בתוך הקרנות עצמן, אלא גם גם הליך ערער למועצת הקולנוע, שתוכל לבחון ולבדוק האם התלונה של יוצר כזה או אחר היא מוצדקת. הכנסת נושא "חוכמת ההמונים" לתקציב, ותקצובה של בין 15 ל-20 אחוזים לסרטים שיזכו להצלחה בקופות.