המועצה לשידורי כבלים ולוויין החליטה היום (חמישי) לפסול את הצעת ערוץ 20 מהפעלת ערוץ הכנסת. כעת תתחיל המועצה בבדיקה מחודשת של ההצעה שהגיש בשעתו ערוץ 10. בחודש מאי האחרון זכה ערוץ 20 במכרז להפעלת ערוץ הכנסת, ערוץ 10 הגיע במקום השני וערוץ 2 במקום השלישי. הערוצים המפסידים עתרו לבג"ץ ודרשו לפסול את המכרז מאחר ולטענתם קיים פער גדול בין הצעות התוכן שהגיש ערוץ 20, שזכו לניקוד הגבוה ביותר, לבין התכנית העסקית שהגיש וטענו כי אין לערוץ 20 אפשרות לממן את התוכניות שהגיש במסגרת התקציב הקשיח של ערוץ הכנסת, העומד על 25 מיליון שקלים לשנה.
 
בעקבות העתירות נערכו בדיקות נוספות שבעקבותיהן שבה ועדת המכרזים ואישרה את ההחלטה לפיה ערוץ 20 יפעיל את ערוץ הכנסת וזאת משום ש"הידע והניסיון הנצברים מלמדים שתוכן טלוויזיוני ניתן להפקה במנעד תקציבי רחב ביותר, שאין בו כדי להעיד על האיכות בהכרח. כלומר, אין בנמצא נוסחה תקציבית קבועה להפעלת ערוץ טלוויזיה, ואיכותו של ערוץ טלוויזיה אינה נמדדת בהשקעה התקציבית דווקא, וכמובן, הערכת איכות בכל האמור לתוכן טקסטואלי, בין אם טלוויזיוני או אחר, היא לעולם הערכה סובייקטיבית".
 
אלא שבסופו של דבר הוחלט לפסול את זכיית ערוץ 20 במכרז לאור עמדתו הנחרצת של היועץ המשפטי לממשלה שקבע כי "לא ניתן לקבל את ההסברים המאוחרים שניתנו על ידי הזוכה מכיוון שהם בבחינת 'שיפור הצעה' שאינו אפשרי בהליך מכרזי". 

ערוץ 20

 

לפיכך, הודיעו היום במועצה כי לאור חוות הדעת המשפטית "אין מנוס אלא להכריז על פסילתה של ההצעה הזוכה". מחברת החדשות נמסר בתגובה: "מדובר בניצחון משפטי חסר תקדים, הודות לעמידה העיקשת של חברת החדשות על עקרונות של קיום מכרז הוגן, שוויוני ושקוף. רק הודות לעתירת חברת החדשות לבג"ץ נחשפו פגמים וכשלים חמורים. ההתנהלות של ועדת המכרזים ביחס להצעת ערוץ 20 ולפגמים החמורים שנפלו בה מוכיחה כי בדיקת כלל ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז על ידי ועדת המכרזים לא נעשתה כראוי ולכן אין לתת אמון בהליך המכרז כולו".
 
"העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה לא היה מוכן להגן בבג"ץ על החלטת המועצה בהליך המכרזי מעידה כאלף עדים על כישלון מקצועי מהדהד של ועדת המכרזים. בנסיבות אלה, התוצאה המתחייבת היא ביטול ההליך המכרזי, כפי שהתבקש בין היתר בעתירת חברת החדשות שהוגשה על ידי עורכי הדין הד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן", נאמר בתגובה.