המשטרה הודיעה היום (שלישי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, כי הצבת שוטרים המצוידים במצלמות גוף לאורך כל שעות ההצבעה בקלפיות אינה אפשרית משיקולים מבצעיים ואופרטיביים. במקביל, היועץ המשפטי לממשלה העביר לשופט מלצר השלמות לגבי עמדותיו בסוגיות שונות שעלו בדיון המצלמות וקבע כי על פני הדברים ניתן ללמוד מסעיף 73 לחוק הבחירות כי מטרת כניסת השוטרים למקום הקלפי היא בעיקרה שמירה על הסדר הציבורי במקום הקלפי ולא על טוהר הבחירות, במובן של בקרה על דרך תיעוד הליך ההצבעה.היועמ"ש גם מבהיר הצבת מכשירי הקלטה בחדר הקלפי כמו גם מצלמות טעונה הסמכה ואסדרה מפורשת בחוק הבחירות או בתקנות הבחירות על בסיס הסמכה מפורשת להסדיר עניין זה בתקנות אלו.


מנדלבליט העביר לשופט מלצר גם את עמדת הרשות להגנת הפרטיות הקובעת כי צילומים בקלפי, אם ייעשו, צפויים לכלול מידע רגיש, לא רק בגלל תיעוד עצם ההשתתפות בבחירות, אלא בגלל איסוף פרטי המידע הנוספים אגב הצילום. כל זאת, בעת שאדם מחויב להזדהות בפני בעל סמכות לפי דין, על סמך מידע המופק ממאגרי המידע של מרשם האוכלוסין ופנקס הבוחרים.

מלצר. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90מלצר. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

"לאור זאת", הוסבר בחוות הדעת, "בנסיבות הספציפיות בהן עסקינן, אילו יצולמו או יוקלטו חדרי הקלפי קיימת סכנה ליצירה שלא כדין של מאגר צל ביומטרי הנסמך בין השאר על נתונים ממאגרי המידע האמורים, תוך שימוש בהם שלא למטרה שלשמה נמסרו (הזדהות בקלפי). משכך לעמדת הרשות להגנת הפרטיות נדרש לנקוט באמצעים יעילים למניעת הקמתו של מאגר צל ביומטרי כאמור".

עוד צוין כי בהתאם להנחיית הרשות להגנת הפרטיות יש ליידע את באי הקלפי על ביצוע הצילום והשימוש בצילומים. על יסוד כל אלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי החלת הסדר נורמטיבי חדש, המשנה משמעותית את הוראות חוק הבחירות ותקנותיו, בנוגע לשימוש במצלמות או באמצעי הקלטה אחרים כגון פיקוח ובקרה על שלב ההצבעה, אינו יכול להיעשות באמצעות הנחיות מנהליות או נהלים אלא בחקיקה ראשית או למצער בתקנות שי תקנו מכוח חקיקה ראשית המסמיכה מפורשות הסדרת עניין זה".

עוד קובע היועמ"ש כי "מאליו מובן כי שינוי כאמור בסמכיות כה רבה למועד הבחירות לכנסת ה-22 בהליך מזורז מעוררת קשיים משמעותיים ה חורגים משאלת הסמכות". את עמדתו העביר לשופט מלצר עו"ד רן זוזרנברג, סגן בכיר במחקלת הבג"צים במשרד המשפטים. מדובר בהשלמות לעמדה שהשמיע בשם היועץ בדיון שנערך בשבוע שעבר בפני השופט מלצר בסוגיית הכנסת מצלמות לקלפיות. החלטת השופט צפויה בשבוע הבא.