לאחרונה שטפה את הרשת שמועה מטרידה, שלפיה יש בבעלותו של פרופ׳ אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, 18 דירות יוקרה. ליאורה החליטה שזו סיבה מספיק טובה כדי לנהל איתו שיחה ידידותית.

שלום פרופסור ברק, אני כותבת על מצב הנכסים של המשפחה שלך, שכל מיני פעילים של כל מיני תנועות העלו. ראיתי שאתם מרובי נכסים.

״אני יודע. בהתחלה נלחמתי נגד זה, אבל אחר כך ראיתי שלא קורה כלום אז עזבתי את זה״.

איך באמת יש לכם כל כך הרבה נכסים?
״אין לנו. זה הכל שטויות. דברים שלא היו ולא נבראו. אני אגיד לך בדיוק מה יש לנו״.

אתה רוצה שנעבור על הרשימה ותגיד לי בדיוק?
״אני אשמח לעבור על הרשימה״.

רשום שאתה, אלישבע אשתך וארבעת ילדיכם מחזיקים ב-18 דירות יוקרה בישראל.

״יש איזה יהודי אחד, שאני חושב שהוא אפילו מופיע בשמו, שהכניס את זה לאינטרנט ושם זה תקוע. ביקשתי ממנו להוציא את זה״.

מי זה? אתה תובע אותו?
״אני לא הולך לתבוע אנשים על הוצאת לשון הרע״.

למה?

״משום שאני לא עושה את זה. זאת לא דרכי. אני מקווה שבסוף הראיון תראי שאין לי כלום מהרשימה הזאת ותעשי עם זה משהו, תגידי משהו. מתוך כל הנכסים שרשמו שם, הנכון היחיד הוא נכס של בני אבנר ביפו. הרבה מאלה שמוזכרים הם בכלל דירות שילדי שכרו בעבר ושמעולם לא היו שלהם״.

זה מצחיק שאתה אדם שעמד בראש מערכת המשפט ואתה לא מתעקש לתבוע דיבה.

״נכון, משום שאני לא רוצה להתדיין עם סוס, את מכירה את האמירה הזאת?״.

כן.

״אז זהו. יש דברים שצריכים להישאר ולהסתדר בין אנשים הוגנים, ולא על ידי תביעות דיבה. הרי תראי, כשאני אתבע תביעת דיבה הוא מיד יצא ויאמר שהוא יזכה למשפט צדק, שהשופט ברק תובע אותו. יתחיל סיפור שלם. אני לא רוצה את זה״.

אתה חושב שהסיכויים שלך לזכות גדולים?

״זה הרי ברור לגמרי. תודה רבה לך״.

שמחתי לדבר איתך.

״לא, רגע, חכי. למען ההגינות, זה לא הכל, משום שעדיין יש דברים שיש לי. לפי מה שדיברנו עכשיו, אני חי באוויר. יש לי דירה בירושלים, זו דירה של הורי שנפטרו, ויש לי הדירה שאני גר בה עכשיו עם אליק׳ה (אלישבע) ברחוב דובנוב בתל אביב. זה מה שיש לנו, סה טו. במילים אחרות, אם את שואלת את עצמך מה יש לי, אהרון ברק, אז יש לי את הדירה שלי בתל אביב ויש לי דירה של הורי בירושלים. זה הכל״.

אתה בן יחיד?

״כן. לאשתי אין דירה. לאבנר בני יש דירה אחת, לאסתר בתי יש דירה אחת, למיכל בתי יש דירה אחת ולתמר בתי יש דירה אחת. זה מה שיש״.