קצת יותר מחצי שנה אחרי שהאופוזיציה זכתה בעתירה שהגישו חבריה אורי אהד וגנאדי בורשבסקי ליו"ר ועדת הבחירות האזורית, השופטת בדימוס חנה קיציס, הגיש השבוע חבר האופוזיציה בורשבסקי עתירה נוספת ובה טען, כי גרינברג אינו מקיים את החלטת השופטת. 

בעתירה טוען בורשבסקי, כי ראש העירייה ממשיך לפרסם את שמו ומספרו האישי על גבי פלטפורמות שונות, בניגוד להחלטה של ועדת הבחירות המחוזית והמרכזית. העתירה נתמכת בתצהירים עליהם חתומים בורשבסקי ואהד, ובהם נטען כי חרף ההחלטה שהתקבלה בעקבות העתירה שהגישו באפריל 2021, גרינברג ממשיך לנצל לרעה את כספי הציבור ועושה בו שימוש כדי לפאר ולרומם את שמו.

בורשבסקי: "עוד בדצמבר, נאסר על גרינברג להשתמש בשמו. הוא היה צריך להוריד לאלתר את שמו מהפרסומים והוא לא עשה את זה", טוען בורשבסקי, "ולא רק שהוא לא הוריד, הוא אף הוסיף את שמו והטלפון שלו לעוד פרסומים, והתעלם מהחלטת בית המשפט. הוא ממשיך לכתוב את שמו בכל מקום, על חשבונם של התושבים. לא רק שהוא עובר על החוק, הוא מציג את זה כדרך לגיטימית ליצירת קשר עם הציבור. הוא עובר על החוק בכך שהוא ממשיך את תעמולת הבחירות שלו. אז כל עבירה שלו היא מותרת, כי לדעתו ככה הוא שומר על קשר עם התושבים. מדובר בביזיון בית המשפט".