ראש עיריית רמת גן לשעבר ישראל זינגר התנצל בכתב בפני פנחס שאמה, אביו של ראש העירייה כרמל שאמה הכהן, וישלם לו הוצאות משפט בסך 8,000 שקל. כך נקבע בהסכם הפשרה, שקיבל ביום שני תוקף של פסק דין בבית משפט השלום בתל אביב, בעקבות תביעת לשון הרע שהוגשה נגד זינגר, בסכום של 700 אלף שקל.
תביעת לשון הרע הוגשה בטענה לפגיעה בשמה הטוב של משפחת שאמה, לקראת הבחירות לראשות עיריית רמת גן, שהתקיימו בשנת 2018.
הסכם הפשרה בין הצדדים הושג בהמלצת בית המשפט, בעת דיון ההוכחות בתביעה, שהוגשה כבר בשנת 2019. “אני מבקש להתנצל מעומק הלב בפני משפחת שאמה על שילוט הבחירות, שפורסם על ידי בשנת 2018, בבחירות לראשות עיריית רמת גן”, נכתב בהתנצלות של זינגר המופיעה בפרוטוקול הדיון, שקיבל כאמור תוקף של פסק דין.
“חשוב לי להבהיר עם התנצלותי”, הוסיף זינגר, “כי אני מכיר היטב את משפחת שאמה ואת פנחס בפרט, וכי בפרסום לא הייתה כל כוונה לקשור את משפחת שאמה לעולם הפשע או לכל עניין או כוונה פלילית אחרת. פרסום תמונתו של פנחס שאמה על שילוט חוצות לא היה במקום, כמו גם שרבוב שמו לקמפיין, ואני מצר על הפגיעה בו ובמשפחתו, כפי שהובעה”.
זינגר כתב עוד בהודעתו: “צריך לדעת גם להודות בטעויות. במהלך קמפיין הבחירות הקודם שלי, פורסמו על שלטי חוצות שמם של בני משפחת שאמה ותמונתו של פנחס שאמה, אביו של מי שהתמודד נגדי אז, ולימים זכה בראשות העירייה. פנחס נפגע משרבוב תמונתו ופרסום שם משפחתו, והיום אני מבקש להתנצל על כך. אני מאמין שכאיש ציבור וכמחנך, מוטלת עליי החובה לדעת להכיר בטעויות, להתנצל עליהן וללמוד מהן. זו הדוגמה והמופת שהנחלתי לאלפי תלמידיי, וראוי שכך גם ינהגו נבחרי ציבור”.