כ-51 שנה לאחר שנחנכה אנדרטת הטייסים בחזית קן הנוער העובד והלומד בשכונת רמת הטייסים, על גבול תל אביב-רמת גן, היא פונתה מהמקום והועתקה לגן ציבורי. האנדרטה, שנחשבה לסמל בשכונה, הוקמה על ידי  מדריכים וחניכים בקן, לזכר הטייסים שנפלו על הגנת תל אביב. במרוצת השנים הונצחו במקום גם בני רמת הטייסים, שנפלו במערכות ישראל.
בין התורמים להנצחה היה ישראל נחום מרמת גן, שהוא ואחותו מרים ביקשו להנציח את זכר אחיהם דוד נחום ז”ל, שנהרג במלחמת ששת הימים בקרב על רמת הגולן. מדי שנה הגיעו רבים מתושבי ת"א, ר"ג, גבעתיים ומקומות נוספים לטקס האזכרה השנתי בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - טקס שהפך גם למפגש בין-דורי של מי שגדלו באזור.
אף שקן רמת הטייסים של הנוער העובד והלומד נסגר לפני שנים ארוכות, נמשך הטקס המסורתי מדי שנה, והאנדרטה נותרה על מקומה. בשל פרויקט בנייה בכל המתחם, פונתה האנדרטה על ידי עיריית תל אביב לאחר מאבקים והועתקה לגן הציבורי בלב רמת הטייסים. 
“זה הרע במיעוטו. הצלחנו לעכב בכארבעה חודשים את פינוי האנדרטה, והיא פונתה למקום ראוי, שניתן יהיה בו לקיים טקסים בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל”, אומרת יו”ר ועד שכונת רמת הטייסים רבקה דואני, שהיא גם מנכ”לית רמת הטייסים הירוקה. “אני פועלת להתקנת לוח זיכרון חדש, באמצעות משרד הביטחון ובאישור עיריית תל אביב, שגם יכלול דברי הסבר על כל אחד מהחללים”, ציינה.