ביוזמת עמותת ה"ליונס" ו"הצפרים הצעירים", ובתמיכת היחידה לאיכות הסביבה בעיריית גבעתיים נתלו תאי קינון חדשים בפארק גבעתיים במטרה לאפשר לציפורים פינה מוגנת ובטוחה ולהבטיח את המשך שילובם במרחב העירוני. אל הפרויקט התגייסו ילדי גן "ערבה", אשר בנו את תאי הקינון וצבעו אותם. התושבים יוכלו לערוך תצפיות על הציפורים, להכיר ולזהות אותן, באמצעות משקפות ומגדירי ציפורים שהוצבו במקום.

זו לא הפעם הראשונה שעיריית גבעתיים דואגת לבעלי הכנף. בשנת 2006 הושק פרויקט תיבות קינון של משפחת ה"סיסים", במסגרת לימודי מדעים בביה"ס כצנלסון. בביה"ס ישנן  26 תאי קינון המשולבים במבנה ביה"ס בהם גדלים הסיסים. אזורי הקינון מצולמים וממוספרים. הפעולות הנ"ל, הן חלק מהצעדים של העירייה למען שימור הטבע העירוני.

עו"ד אביעד מנשה, מחזיק תיק איכות הסביבה מסר כי: "כמחזיק תיק איכות הסביבה, אחת מהמשימות המשמעותיות אותן אני מוביל, זה מספר שנים, הוא שימור הטבע העירוני. ישנן דרכים יצירתיות רבות לשימור המערכת האקולוגית. הקמת קני קינון היא אחת מהן. אני מודה ליוזמי הרעיון ומחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע נרתמה לפרוייקט לפרויקט, ומזמין כל תושב שיש לו רעיון סביבתי לדבר איתי".