חודשי הקיץ מאופיינים בימים ארוכים, חופש ובילוי מחוץ לבית. כפועל יוצא מכך, הם מלווים גם ביותר נפגעים בתאונות דרכים. 
העלייה במספר הנפגעים בחודשי הקיץ אינה מקרית. הנסיעות ארוכות יותר ובכבישים פחות מוכרים, הילדים נמצאים מחוץ למסגרות, החום הכבד מגביר את העייפות של הנהגים וקשה יותר להתרכז. לכל אלה נוסף גם שימוש מוגבר באופניים, קורקינטים ואופנועים. לפיכך, שלושת החודשים המובילים במספר הנפגעים הם יוני עד אוגוסט.
על פי נתוני עמותת אור ירוק, בחודש אוגוסט לבדו נפגעו בתאונות דרכים בין השנים 2021-2017 10,040 בני אדם. אחריו חודש יוני, שבמהלכו נפגעו בשנים אלה 10,015 בני אדם, ושלישי הוא חודש יולי, שבמהלכו נרשמו בשנים אלה 9,958 נפגעים. החודש שבו מספר הנפגעים הוא הנמוך ביותר הוא דצמבר, אשר במהלכו נפגעו בשנים אלה 8,267 בני אדם.
“לכל עיר המאפיינים הייחודיים לה”, ציין מנכ”ל עמותת אור ירוק עו”ד יניב יעקב. “בחינה של נתוני ההיפגעות בכל עיר ויישוב יכולה לסייע לרשויות להבין מהם החודשים האדומים, שבהם נפגעים רבים יותר, ובכך למקד פעילות מדויקת ונכונה לצמצום מספר הנפגעים.
“משרד התחבורה, בשיתוף הרשויות המקומיות, חייבים לרכז מאמץ להגברת הבטיחות בקרב האוכלוסיות שבסיכון להיפגע בתאונות דרכים - ילדים, אזרחים ותיקים, רוכבי אופניים ואופנועים. שילוב כוחות ופעילות מאומצת של הגורמים האחראים לבטיחות התושבים יכולים למנוע תאונות ונפגעים. ראשי הערים והרשויות חייבים להקצות יותר משאבים לאיתור נקודות התורפה ביישובים ולטיפול מהיר ויעיל, כדי להציל חיי אדם”.