על פי נתוני עיריית גבעתיים, 87 עולים מרוסיה ואוקראינה הגיעו לגבעתיים מתחילת שנת 2022. כך נמסר במהלך ביקור של שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה בעיר.

תמנו שטה נפגשה במהלך ביקורה עם ראש העירייה רן קוניק, מנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ, המשנה לראש העירייה בני רייך, מחזיק תיק השירותים החברתיים עו"ד יעקב שטרן, מנהלת האגף זיווה גבאי ומנהלת מרחב תל אביב במשרד העלייה והקליטה חומה פינצ'ב. בפגישה הוצגו בפני השרה נתונים על אוכלוסיית העולים בגבעתיים ותוכניות עירוניות לקליטת עולים ושילובם בקהילה, בדגש על סיוע וליווי העולים שהגיעו מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. 

בגבעתיים מתגוררים כ-5,300 תושבים שעלו לישראל משנת 1989, כ-37% מהם בגילאי 35-18. האגף לשירותים חברתיים מפעיל שורת תוכניות ייחודיות לליווי העולים, ובעתיד מתוכנן להיקלט באגף מלווה בתמיכת משרד הקליטה, שיתמקד בקידום הטיפול בעולים החדשים במגוון קבוצות הגיל, לרבות הצעירים.  

"גבעתיים רואה בקליטת עלייה ערך חשוב, ואני מברכת על 100 העולים החדשים שנקלטו בעיר בשנה האחרונה, מרביתם מאוקראינה ורוסיה, במסגרת מבצע 'עולים הביתה'. אני מקווה להמשיך לראות את מגמת הגידול במספר העולים בעיר", ציינה תמנו שטה. 

בנוסף, הודיעה שרת העלייה והקליטה, כי משרדה ידאג למשאבים ייעודיים עבור אוכלוסיית העולים בעיר. "נמשיך בשיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות, כדי להעניק את מלוא השירותים לכל עולה ועולה", היא ציינה עוד.

"בפגישתנו, דנו בהיבטים קהילתיים וחברתיים הנוגעים לתחום העלייה והקליטה בגבעתיים", ציין קוניק. "בשנים האחרונות הגדלנו את המשאבים המופנים לקליטה ולשילוב עולים בעיר. באגף לשירותים חברתיים ובמנהל החינוך ניתן מענה המותאם לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של התושבים העולים. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם משרד העלייה והקליטה, לרווחת העולים ושילוב מיטבי שלהם בקהילה".