"ניתן פרק זמן של 90 יום למכבי, לשקול את ההחלטה שניתנה על ידה לעניין השינוי בהסדרי הבחירה, ולערוך דיון בעניין עם משרד הבריאות. בפרק הזמן הזה ועד שתינתן ההחלטה המחודשת, יימשך ההסדר הקודם, שלפני השינוי שחל בהסדרי הבחירה - קבלת שירותים רפואיים בבית החולים שיבא לכלל תושבי מחוז המרכז המבוטחים במכבי". כך קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, שקיבל את העתירה שהוגשה על ידי רשויות מקומיות באזור, שדרשו לחייב את קופת חולים מכבי, לאפשר למבוטחיה להמשיך לקבל שירותים רפואיים בבית החולים שיבא.

העתירה הוגשה על ידי עיריות גבעתיים, יהוד מונוסון, אור יהודה, קריית אונו, מועצה מקומית גני תקוה, מועצה מקומית סביון וארבעה תושבים מהאזור, באמצעות. בעתירה נגד קופת חולים מכבי ומשרד הבריאות, שהוגשה באמצעות עוה"ד עפר שפיר וחן רזיאל ברק, נטען כי מכבי מפלה לכאורה לרעה את ציבור התושבים שמבוטחים אצלה, על רקע מקום מגוריהם ועל בסיס זהותה של הרשות המקומית. 

מנגד, קופת חולים מכבי הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, בטענה כי התובעות – עיריות ומועצות מקומיות – אינן בגדר "מבוטח" לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן, לבית הדין לעבודה אין סמכות עניינית לדון בתביעה.

הרשויות המקומיות ביקשו מבית הדין לעבודה להוציא צו, שיורה למכבי להשהות או להימנע מלהוציא לפועל את החלטתה בדבר צמצום הסדרי הבחירה המוצעים למבוטחיה, תושבי מחוז מרכז, וגריעתו של בית החולים שיבא מרשימת המרכזים הרפואיים אליהם הם רשאים לפנות לקבלת שירותים רפואיים.

בנוסף, ביקשו הרשויות המקומיות, שמשרד הבריאות יורה לחטיבת המרכזים הרפואיים-ממשלתיים הפועלת תחתיו, לאפשר למבוטחי מכבי במחוז מרכז לקבל שירותים רפואיים משיבא. עוד נטען, כי מכבי החריגה מההחלטה על מניעת קבלת שירותים רפואיים בשיבא את מבוטחיה ברמת גן ובבני ברק, ויש בכך אפליה לכאורה כלפי תושבים ברשויות סמוכות נוספות לבית החולים.

מכבי טענה, כי החלטתה לשנות את הסדרי הבחירה התקבלה בהליך ממושך, מסודר ותקין, במסגרתו נבחנו ונשקלו כלל הנתונים והשיקולים הרלוונטיים, ביניהם שיקולים גיאוגרפיים, תקציביים ודמוגרפיים, וחובת הקופה לעמוד במינימום רכש שנתי בשיבא.

"לאחר שבחנו את טענות הצדדים, ואת הראיות שנשמעו והוצגו לפנינו, ובאיזון מכלול השיקולים, אנו סבורים, כי דין התביעה להתקבל חלקית, כך שיינתן פרק זמן של 90 יום למכבי, לשקול מחדש את ההחלטה שניתנה על ידה, לעניין השינוי בהסדרי הבחירה, ולערוך דיון בעניין עם משרד הבריאות. באותו פרק זמן, ועד שתינתן ההחלטה המחודשת, יימשך ההסדר הקודם שלפני השינוי שחל בהסדר הבחירה – קרי קבלת שירותים רפואיים בשיבא לכלל תושבי מחוז מרכז המבוטחים במכבי", קבע בית הדין לעבודה.

ראש עיריית גבעתיים רן קוניק, שיזם את העתירה, אמר בעקבות ההחלטה: "אני מברך את בית המשפט על ההחלטה החשובה שלא לאפשר לקופת חולים מכבי להפלות אזרחים מטעמים כלכליים. ההחלטה ניתנה, חרף ניסיון קופת חולים מכבי לטעון, שהעירייה אינה יכולה לייצג תושבים. לא נשקוט ביחס למקרים של אפליית תושבים, בוודאי לא בתחומים חיוניים כמו שירותי בריאות, הנוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו. אני מודה לרשויות שהצטרפו למהלך ולתושבים שהסכימו להצטרף לעתירה".