רשות נחל הירקון והיושב בראשה, מר רון חולדאי, הודיעו על השלמת עבודות ההקמה של מתקני קבע לעצירת השפכים המזהמים שהוזרמו מהעיר קלקיליה לנחל הירקון. המתקנים שהוקמו יאפשרו את העברת השפכים לטיהור במפעל לטיפול בשפכים ויחליפו את האמצעים הזמניים שהופעלו למניעת הזיהום בשנה האחרונה. 

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו: "רשות נחל הירקון יוזמת ומבצעת מכלול של פעולות כדי לשמור על איכות המים בירקון, על מנת שנוכל להמשיך ליהנות ממנו. על כולנו לשמור על משאב הטבע הייחודי המהווה את הריאה הירוקה והרצועה האקולוגית המשמעותית ביותר לאורך המטרופולין הצפוף במדינה, ולננקוט בגישה של אפס סובלנות לזיהום הנחל. אני מודה לשותפתי ליוזמה גברת אושרת גני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרון, שפעלה יחד עמי בשיתוף פעולה פורה, המוכיח שוב שרשויות מקומיות יכולות וצריכות לעבוד ביחד לטובת הציבור הרחב".