כשלוש שנים לאחר הירצחם של הרב איתם הנקין ורעייתו נעמה הי"ד בפיגוע ירי בשומרון רואה אור ספר חדש בהוצאת מגיד של הרב הנקין שנמצא במחשבו כמעט בשלמותו. הרב איתם הנקין נודע הן כהיסטוריון מבריק והן כתלמיד חכם מן השורה הראשונה. זהו ספרו הרביעי של המחבר, אשר חרף גילו הצעיר בעת הירצחו אשר היה 31 שנים בלבד, התפרסמו ארבעים מאמרים פרי עטו בחייו ועשרה נוספים לאחר הסתלקותו.
 
הספר החדש, "תערוך לפני שולחן" עוסק בחייו, זמנו ומפעלו של הרי"מ עפשטיין, בעל ערוך השולחן, ובשל התמצאותו הנדירה של המחבר-החוקר בהיבט המרכזי של חיי נשוא המחקר, עולם הפסיקה וההלכה, הספר הינו ראשון מסוגו בכל הנוגע ל'ערוך השולחן'.
רבים מהמספידים שביכו את לכתו בלא עת של הרב הנקין לאחר הירצחו הדגישו את שליטתו הגמורה בתחומים רבים: הלכה, למדנות, היסטוריה חברתית-תרבותית ותולדות הרבנות, כמו גם התמצאותו הבלתי רגילה בנבכיי הפרטים הביוגרפיים של כל נושא שבו נגע.