הפלג המשיחי של הציונות הדתית גדל ומתחזק מדי יום. חכמיו, רבניו, ובעיקר כותביו מרשים לעצמם כל דבר ועיקר, כמו המאמר המתועב שפורסם השבוע והעז לפגוע באלמנת צה״ל. כבר שכחנו, אבל ב-4 בנובמבר השנה נציין את יום השנה ה-20 לרצח יצחק רבין הי״ד. הרצח שלו הגיע לאחר הסתה מכוונת, כמובן במסווה של אהבת הארץ.מאז החבר'ה לא מפסיקים, ועוד לא הזכרנו כאן את המחתרת היהודית הרצחנית שפעלה בגדה (הרוצחים זכו לחנינה), או היישוב בת עין, שמשמש חממה לפורעי חוק, שאין להם בושה לפגוע בחיילי צה״ל שמגנים עליהם מפני הטרור הפלסטיני. ברגע שצה״ל, שמשמש כחברת שמירה באזור - על חשבון ציבור אזרחי המדינה - יעזוב את המקום, אל תקנאו במה שיקרה לחבר׳ה של בית עין. את הרצח של אמיל גרינצווייג הי״ד (לפני 32 שנה) בעצרת כבר שכחנו. אנחנו שוכחים יותר מדי.אבל כאשר חגי הוברמן, כתב בכיר בפמפלט המבזה של הימין הקיצוני, מעליב ופוגע בכוונה תחילה במיכל קסטן-קידר, אלמנתו של סא״ל דולב הי״ד, זה לא רק מגעיל, זה בעיקר מפחיד. מיכל אינה יישות פוליטית מצחינה, היא אלמנה שבאה לכנס ציבורי, כדי לקרוא להפסקת הקטל בשני הצדדים - והיא וילדיה כבר שילמו את המחיר.מדוע בחר הוברמן לפגוע דווקא בה? היא החליטה על ההתנתקות? היא נאמה בכנסים שארגן מחנהו של אריק שרון ז״ל, כאשר החליט באופן חד-צדדי ובלעדי להתנתק? האם זה ממשיך את הקו התקשורתי הבוטה של ״הבית הלבן״ במסווה של בית יהודי? מה הרעיון המופרך הזה לפגוע באלמנות ויתומים?הרי נאמר בתורה: ״כל אלמנה ויתום, לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעק יצעק אלי, שמע אשמע צעקתו, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב. והיו נשיכם אלמנות, ובניכם יתומים״. והרמב״ם כתב בספר המצוות שחל איסור חמור לפגוע באלמנה וביתומיה, והאיסור הוא משס״ה מצוות של לא תעשה. ״חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות, משום שנפשם שפלה למאוד, ורוחם נמוכה. לא ידבר אליהם, אלא ברכות, ולא ינהג בהם אלא מנהג כבוד״.הוברמן, ערוץ 7 ומי מקרב הציונות הדתית שאינה מתנערת מספיק מהכתוב ולא מוקיעה בפה אחד את הכותב ואת הנאמר, שכחו כנראה שדרך ארץ קדמה לתורה. כי מדובר באנשים שלפני שהם גזענים, הם עושים מניפולציה יומיומית מהתורה שניתנה לכלל עם ישראל - גם למיכל קסטן-קידר וילדיה, שהתייתמו מאביהם. האב, נזכיר, היה קצין בכיר שמסר את נפשו כדי שהוברמן ושאר המסיתים בארץ ימשיכו לכתוב בכוונה רבה, ולהוביל לרצח הבא על רקע פוליטי. במה חטאה הגברת קסטן״דולב? בהבעת דעה? על זה יאמרו חכמים: היא מייללת?והיכן הם כל הרבנים שמטיפים לגאולת הארץ, שמתגאים בשליחות של הציבור שלהם להגן על הארץ? הרי סא״ל דולב היה הקצין הבכיר ביותר שנפל במלחמת צוק איתן. סא״ל דולב היה מפקד בכיר בבית הספר לקצינים, שחינך מפקדים למסור את נפשם על הגנת הארץ, גם מפקדים שמגיעים במספרים גבוהים ממגזר הציונות הדתית. מהיכן שאבו ערוץ 7 וחגי הוברמן את העוז לפגוע בזכרו? במשפחתו? באלמנתו וביתומים שהתיר?והיכן נמצא בדיוק נפתלי בנט? האם הרס״ן ממגלן מיישר קו עם חגי הוברמן? האם הלוחם הנועז, מפקד ביחידה מובחרת בצה״ל, מתיר לפגוע בכבודו של מפקד ולוחם, שנפל בתוך גבולות ישראל (בקיבוץ ניר עם), ולא בתוך עזה?כי לא שמעתי את בנט מסתייג באופן אמיתי וכן מהמאמר, מערוץ 7 וממה שחושבים רבים בקרב הציבור שלו: אם לא חובשים כיפה, ולא גרים מעבר לתחומי הקו הירוק, דמכם וכבודכם מותרים. חוץ מהמנטרה הקבוע שכולנו אחים.לציבור שגר בתחומי הארץ, נותר רק להתבייש, לחשוש ולקוות לטוב.