בית המשפט גזר על הזמר קובי פרץ שנתיים מאסר וקנס גבוה בגין עבירות של העלמת מס בסדר גודל של כ־6 מיליון שקל. זה אינו עונש קל, אך גם לא חמור במיוחד. 
 
בשני העשורים האחרונים בתי המשפט, עם רוח גבית של הציבור והתקשורת, החלו להחמיר ואפילו להחמיר מאוד עם מעלימי מס. ככל שהם ידועים ומפורסמים יותר - בין שפוליטיקאים ובין שבדרנים - כך הם חשופים לעונש חמור יותר, וכמו שאמר לי עו"ד דורון ברזילי, פרקליטו של פרץ: "אם זה לא היה קובי פרץ, יש להניח שזה היה מסתיים אחרת".
 
האגדות האורבניות מספרות שעוד טרם הקמת המדינה, בארצות גלותם, נטו היהודים "להעניש" את שלטונות מדינותיהם, שבדרך כלל התאכזרו אליהם מאוד, בדרך של העלמת מסים. זו הייתה סוג של נקמה על מצוקותיהם היומיומיות, והקהילות היהודיות בגולה גילו סוג של הבנה ואפילו אהדה לתהליך הזה. 

גם כשקמה מדינת ישראל השתת מס הכנסה ומסים אחרים לא הייתה מובנת מאליה, ובמקרים אחדים היא לא הובנה עד עצם היום הזה.
 
בשנותיה הראשונות של המדינה הייתה גישה מקלה משפטית וגם ציבורית כלפי מעלימי מס, בעיקר כשבחקיקה היה קיים, ועדיין קיים, מנגנון מקביל למסלול הפלילי והוא מנגנון הכופר. על פי מנגנון זה, בעבירות מס קיימת אפשרות "לקנות את העבירה" בכופר כסף וכך להימנע מהעמדה לדין. פעם שיקול הדעת להמיר עבירת מס בכופר היה בידי פקידי השומה, אך במהלך השנים התערב בג"ץ ונוצרו כללים מקשים, והשימוש במנגנון הזה הצטמצם, אך עדיין קיים. 
 
מאז סוף שנות ה־70 - כשמבחן "בוזגלו" המקורי עבר מהפך של 180 מעלות ואחרי המהפך - ככל שאתה ידוע יותר, מקושר ומפורסם יותר, אתה חשוף יותר למערכת הפלילית ולענישה. בתי המשפט התאימו עצמם לשינויים ברוח הזמן והחלו להקשות על מעלימי מס ולהטיל עליהם עונשים כבדים. בבתי הסוהר יושבים עברייני מס שנוגזרו עליהם חמש שנים, שבע שנים ואפילו יותר. יתרה מכך, כשמדובר במעלים מס מפורסם הנטייה הטבעית של רשויות האכיפה היא להפעיל את המנגנון הפלילי במלוא עוצמתו, ורק כאשר הראיות קלושות יותר ונטל ההוכחה רב יותר וקשה יותר, יש נכונות להגיע להסדרי טיעון או להליכי כופר בעבירות מס. 
 
יש בכך היגיון משום שאם מפורסם מורשע בעבירת מס ונגזרות עליו שנות מאסר, יש סיכוי רב שהרשעתו תגיע לעמודים הראשונים של העמודים ומהדורת החדשות תיפתח בהרשעה המהדהדת וכך תושג ההרתעה, שהיא מרכיב חשוב בענישה. לכן בבתי המשפט ובקרב רשויות האכיפה - שלא כמו בחנויות היוקרה ובמועדוני הלילה - הנחות הסלב מבוטלות.