תחבורה ציבורית בשבת וגיור מהיר הם שני נושאים שעלו בימים אלה בהצעות חוק שהגישו חברי כנסת ממפלגתו של יאיר לפיד, יש עתיד. שתי הצעות החוק האלה נועדו להקל על הישראלים, אם כי המשקל של שתיהן אינו שווה.  תחבורה ציבורית בשבת היא אכן אנושית יותר, חברתית יותר, ובמיוחד מסייעת למי שאין ביכולתו הכלכלית או הבריאותית לנהוג במכונית משלו. אבל היא אינה גורלית. לעומת זאת, גיור נוח הוא נושא חשוב בהרבה, והעתיד יזעק כנגדנו אם לא נקדם אותו. לאף אדם אין זכות להתעלם מהרוע שנמצא איתנו, לצדנו ובתוכנו כבר מאז שנות ה־90, ואנחנו לא מבינים כמה פשוט להיפטר ממנו. אנחנו עושים רע שלא שיערתי שייעשה, כשהעלייה מן הארצות שמעבר למסך הברזל החלה לזרום הביתה. נמצאים איתנו בארץ מאות אלפי בנים ובנות לאב יהודי, ואצלנו הם מוגדרים בינתיים כלא יהודים. אנחנו לא מושיטים להם יד ואומרים: הבה נסדר את העניין הפעוט הזה, נגייר אתכם. 
 

זה אפשרי, זה בידינו, וזה קל הרבה יותר מאשר התרגלתם לשמוע מן המוסדות שממונים על נושא הגיור בארץ. יש רב ראשי חשוב שקבע כי בנים לאב יהודי הם זרע ישראל ועלינו לקבל אותם לגירות בלי להקשות עליהם, וגם בלי לדרוש מהם דרישות מופרזות לקיום מצוות כתנאי וכמבחן. אם הם לא יקיימו את המצוות, אמר אותו רב ראשי, הרי הדבר הוא בינם לבין מצפונם כיהודים.
 
הרשו לי להוסיף משהו על קיום המצוות של העולים, והוא שהם מקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל. חז”לנו הרי אמרו יותר מפעם אחת שמצוות יישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות.
 
זו לא התחכמות. צעיר או צעירה שהם בנים לאב יהודי, ואפילו נכדים לסב או סבתא יהודים, שעלו ארצה על פי זכותם לשוב למולדתם ולמדו פה בתיכון עברי והוציאו ציונים מעולים בתנ”ך, בתושב”ע ובתולדות עם ישראל ושירתו בצה”ל, הם בעלי קופה עשירה של מצוות, זכויות וידע ביהדות. יותר מאשר יכול היה העם היהודי לצפות לו. כאשר אנו לא מאפשרים להם גיור סופי לאחר כל זאת, אנו יוצרים ברשעותנו שכבה של יהודים שאינם יהודים, אשר כבר מולידים בנים ובנות שהאפליה הנוראה הזאת מוטבעת בהם. למה? 
 
אותו רב ראשי, ששמו מוכר, ובמיוחד לאנשי ש״ס, גם הזהיר מפני דחיית הגיור שלהם בגלל קפדנות דתית או אכזריות ממסדית. הוא הסביר עד כמה העמסת קשיים על הגיור היא נזק לעם ישראל, והגדיל והוסיף גם אזהרה אישית, בקביעה שמי שמקשה על גיור בני זרע ישראל האלה, ייענש על כך בעולם הבא. אם יש העולם הבא, אני מקווה שמערימי הקשיים על המתגיירים יחווירו שם מול המלאך האומר להם: חטאתם חטא רע ומר, אין לכם זכות להיכנס לכאן. 
 
שתי הצעות החוק לא יעברו כי הן הצעות של האופוזיציה. המשך המצב הוא מחדל של נתניהו, אבל גם של לפיד שלא מצטרף לממשלה וגם של המחנה הציוני. הדבר המכתיב לפוליטיקאים האלה את השאלה אם להצטרף לממשלה הוא השנאה הערבית. כאשר השנאה הערבית היא המניע את כל ההתנהגות הפוליטית שלנו, זה הפסד גדול שלנו. לכן מיעוט דתי יכול לשלוט בחוקים. הדבר המרגיז ביותר קרה כאשר חברי הכנסת של ש״ס, שהכריזו על עלבון כביר שבגללו לא יבואו להצבעות, פתאום זינקו ורצו להצביע, רק כדי להכשיל את חוק הגיור המוצע, שטיפ־טיפה רצה להושיט יד למתגיירים בני זרע ישראל.