הצעדים שעליהם החליטה ממשלת ישראל בעקבות המחאה החברתית של הקהילה האתיופית, שהתרחשה לפני שנה, ובחינה של המצב כיום מעלים דאגה ותסכול רב בקרב נציגי הקהילה ובניה, זאת בשל היעדר מדיניות ברורה, חוסר בתקצוב ותכנון אסטרטגיה לטווח הארוך, שיוכל לספק מענים הולמים.

כפי הידוע, קהילת יוצאי אתיופיה מתמודדת מזה שנים רבות עם מצוקה עמוקה ועם מחסור. על מנת להשוות את תנאיהם של יוצאי אתיופיה לכלל האוכלוסייה מקבלים סטודנטים יוצאי אתיופי סיוע בשכר לימוד מהמנהל לסטודנטים עולים. שיעורם של סטודנטים יוצאי אתיופיה מכלל הסטודנטים עומד על 1.1% - 1.2% בתואר הראשון ו-0.55% בתואר השני.

המנהל לסטודנטים עולים נדרש לתת סיוע אקדמי, סוציאלי ופיננסי לסטודנטים עולים. אחד המענים המשמעותיים שגוף זה מעניק הוא סיוע כספי לסטודנטים עולים בתמורה למלגת התנדבות בקהילה. בקרב סטודנטים הלומדים במכללות, מלגת שכר הלימוד מועברת באופן ישיר למכללה, ואילו סטודנטים הלומדים באוניברסיטה נדרשים לשלם בעצמם את שכר הלימוד ומקבלים החזר כספי בטווח זמן לא מוגדר.

במדיניות זאת כלפי סטודנטים באוניברסיטאות ישנה פגיעה בתפקוד האקדמי של הסטודנט משום שאי תשלום שכר הלימוד מוביל לחסימה של מערכת הלימוד, דבר שהוא קריטי בייחוד בתקופת מבחנים. במילים אחרות: סטודנטים עולים עסוקים בחיפוש דרכים למימון שכר הלימוד ובירוקרטיה במקום להתמקד בלימודים.

מדיניות לא אחידה זאת, אשר מקפחת את תלמידי האוניברסיטאות, היא בעייתית ויש לה מספר השלכות הפוגעות בסטודנטים עולים מאתיופיה. תחילה, סטודנט באוניברסיטה טרוד לגבי תשלום שכר הלימוד בעוד שסטודנט במכללה לא נדרש לשלם מכיסו בכלל. יתר על כן, לא קיימת מדיניות ברורה לגבי מועד החזרת התשלום, כלומר ההחזר יכול להתבצע לאחר שבוע או חודש, ואף יכול לקחת מספר חודשים. מצב זה מאוד בעייתי היות ומרבית הסטודנטים עובדים במשרות חלקיות והעורף הכלכלי המשפחתי שלהם נמוך.

בדרך זאת מעביר המנהל לסטודנטים עולים מסר לקהילת יוצאי אתיופיה: תלמד במכללה, גם אם התואר שלה פחות יוקרתי. נראה כי הגורם לאפליה זאת הוא תוספת של 25% שדורשות האוניברסיטאות מהמנהל לסטודנטים עולים עבור שכר לימוד של עולים אתיופים.

ב-28 ביוני יזמנו ישיבה בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות שבה השתתפו נציגים ממנהל הסטודנטים, נציגים מהמל"ג והתאחדות הסטודנטים בראשותו של חבר הכנסת ד"ר אברהם נגוסה. בדיון קבע ראש הוועדה כי המנהל לסטודנטים יפעל יחד עם ועד ראשי האוניברסיטאות למען הורדת התוספת של 25% למלגת שכר הלימוד ובכך תתאפשר העברת מלגת שכר הלימוד ישירות מהמנהל לסטודנטים עולים אל האוניברסיטאות.

מצער אותנו מאוד לראות שגם כשנותנים עזרה מערימים קשיים רבים בדרך אל ההשכלה.

הכותבים הם סטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב