נקמת בג"ץ, בעקבות אישור חוק ההסדרה בוועדת השרים לחקיקה שלשום, הגיעה במהירות הבזק - ובצדק. משום שכאשר פונים לבג"ץ צריך להגיע אליו “בידיים נקיות”. ומי שידיו אינן נקיות - מנוע באופן עקרוני מלפנות לבג"ץ. הממשלה, באמצעות היועץ המשפטי שלה אביחי מנדלבליט, פנתה לבג"ץ וביקשה לקבל ארכה לפנוי בתים מסוימים בעמונה שנבנו שלא כדין, ושעל פי צו בג"ץ חייבת הממשלה להעתיקן ממקומן עד סוף דצמבר. בקשת הארכה נועדה לאפשר מציאת פתרון משפטי סביר ומקובל, הן על המשפט הפנימי בארצנו הן על המשפט הבינלאומי.

אלא שעוד בטרם החליט בג"ץ אם להיענות לבקשה של הממשלה מיהרה ועדת השרים לחקיקה להניח אקדח טעון על שולחנו של בג"ץ בדמות חוק ההסדרה המאוד לא חוקתי, כפי שקבע מנדלבליט במפורש. לא חלפו 24 שעות מאז אישרה ועדת השרים את החוק לקראת הבאתו לכנסת ובג"ץ מיהר להודיע שהוא איננו נותן ארכה לממשלה. שופטי בג"ץ הוכיחו שאינם מתרגשים מאקדח המונח על שולחנם, נהפוך הוא. 

בג"ץ גם הזהיר את הממשלה שהיא חייבת לפנות את הבתים שנבנו שלא כדין ובמועד הקבוע. דהיינו, בעוד כחודש. “אסור להתעלם מההשלכות שעלולות להיות מהימנעות מביצוע פסק הדין...”, כותבים השופטים, “המסר הטמון בכך הוא שניתן למנוע ביצוען של פסקי דין בשל חשש המדינה מפני איומים ואלימות, מסר שעמו אין להשלים במדינת חוק”.
בטור שלי אתמול כתבתי שיש לצפות לתגובה חריפה של בג"ץ, והיא אכן הגיעה. והתוצאה היא בעייתית למדי. כאשר מצד אחד מקודמת הצעת חוק לא חוקתית ומנגד מתפרסמת החלטת בג"ץ נחרצת, יכול להיווצר משבר חוקתי ופוליטי. לכן על ראש הממשלה בנימין נתניהו לנהוג בהרבה תבונה וזהירות כדי להתיר את הפלונטר.