קדש: ויכל נתניהו, בשנתו השמינית לקיסרות, מלאכתו אשר עשה, אשר פילג בין השבטים והפריד בין ערבים ליהודים, ובין אנשים ימניים רגילים, לשמאלנים עוכרי ישראל, וישבות ביום השביעי קיסרנו סגול השיער עם הוד קיסרותה. וינוחו וישבו בביתם, ויזמינו אליהם ביום השבת חשמלאי מבית עזרא סיידוף ואמרו אמן.

ורחץ: נוטלים את הידיים, ואין מברכין על נטילת ידיים, אלא על תאגיד השידור הישראלי, יימח שמו וזכרו, שנאמר, אמן שיידחה ויימחה במהרה מעל פני האדמה, כן יהי רצון.

כרפס: טובלין כרפס במי מלח ומברכין: ברוך אתה, נתניהו הביבי, המקרב מקורבים ומרחיק ומסמן וממדר וממגר את וי־15, אל־ג'י וי־20, סמסונג אס־7, אייפון 6־אס ואת בי־די־אס ואמרו אמן.

יחץ: בעל הבית יבצע את המצה האמצעית לשניים, וייתנה לשטייניץ שיחביא ויצפין את רווחי הגז של "תנין" ו"לווייתן" לאפיקומן, לבל ימצאוהו בני ישראל.


מגיד:
הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים, כל דכפין ייתי וייכול, וכל ראש עיר יקדם הבניין ויפשיר הקרקע למען יקבל דירת יוקרה במגדל גבוה השתא, לשנה הבאה דישראל הבנויה.

מעשה ברבי ביטן ורבי אמסלם ורבי שטייניץ ורבי הנגבי והרבנית רגב שהיו מסובין בבית בבלפור והיו מספרים בשבחי הקיסרית כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו, מה עובר עליכם? הגיע זמן קריאת שמע של אמת ומצפון.

מעשה ברבי ביטן, שהיה אומר: הרי אני יושב ראש הקואליציה כבר שבעים ושתיים השנה, ולא זכיתי בליטוף מהגברת, שנאמר, למען תישק בכפות ידיה, ותמליכתך לשר או לכל הפחות לסגן שר ללא תיק במשרה חלקית, ותאמר אמן, כן יהי רצונה וכבודה של הוד מעלתה שהייתה בעצם קיסרית, ואנוכי כולה ביטן הקטן, שהרי היא לא העיפה בו מבט אך לו זה לא היה אכפת, הוא רק ביטן הקטן.

ברוך המקום, ברוכה הגברת, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, אבל לא לברוך קרא מערוץ 10.

מעשה ברבי ביטן, ח"כ דוד ביטן. צילום: אריאל בשורמעשה ברבי ביטן, ח"כ דוד ביטן. צילום: אריאל בשור
****

כנגד ארבעה בנים וארבע מפלגות דיברה תורה.

חכם, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת בשבילו, לו ולא לכם. שהרי ככל שתתבלבל דעתכם, ותילקק לשונכם, כך רחוק יעיפכם מהקיסרות ביום פקודה.

רשע, מה הוא אומר? מה מפלגת העבודה הזאת לכם? שהרי מתה כבר עשר מיתות. ומדוע תמשיכו להרוג אותה ברכות? מרגלית במרגליות, הרצוג בהרצוגים, פרץ בפרצים וכבל בסהדי במרומים בד"לא היה דיל" השתא דהסתדרות, ואמרו אמן.

תם, מה הוא אומר? מה זאת יש עתיד דיאיר לפיד לכם? מה זאת דאין לי דעה על דבר ועל שום דבר, שאם לבי בימין וראשי בשמאל וידי במזרח ורגלי במערב ומחשבתי בוויתור ומעשי בדיבור, ואין לי היכולת דלהחליט אם כדאי או אפשר או אם רצוי או מותר, באשר כותב טורים אנוכי, ומנחה תוכניות דטלוויזיה אני, ואיך הוציאכם ממצרים, אם אפילו מע"מ אפס לא הצלחתי להוציא?

ושאינו יודע לשאול - את פתח לו, שנאמר, ממשה עד משה לא קם אדם כמשה כחלון. שנאמר, בגלל שחברי בגז, ומשפחתי בחינוך, וילדי בבריאות, ואבותי בביטחון, אני עקר, אני מסורס, אני משותק, אבל היי, עשיתי פעם מהפכה בסלולר.

****

צא ולמד, מה ביקש דוד השמרוני לעשות עם אליעזר (אלי) הצ'ייני בתאגיד הצוללות תיסנקרופ, וירד גרמניה, ויעשה מכה, וידפוק קופה וירביץ בוננזה נאה ויחזור ויגד למנדלבליט, דלא ידעתי, דלא שמעתי, דלא גזרתי, דלא דפקתי הקופה, עד דלא ידע דרוקר את נפשו ותחקירו, ואמרו אמן.

****

כמה מעלות טובות למקום עלינו!

אילו מכר את מוביליי ולא הוריד לנו מסים - דיינו.

אילו הוריד לנו מסים ולא סגר עלינו את התאגיד - דיינו.

אילו סגר עלינו את התאגיד ולא שלט בתקשורת - דיינו.

אילו שלט בתקשורת ולא בודד אותנו בעולם - דיינו.

אילו בודד אותנו בעולם ולא קיבל סיגרים קוהיבה ממילצ'ן - דיינו.

אילו קיבל סיגרים ממילצ'ן ולא נסתמו לו מערות האף - דיינו.

אילו נסתמו המערות ולא קיבל כרטיסים למריה קארי מפאקר - דיינו.

אילו קיבל כרטיסים לקארי מפאקר ולא זיין את כולנו כמאדר פאקר - דיינו.

די דיינו דיינו דיינו!

לשנה הבאה (אם טראמפ יסכים, וגרינבלט יאשר, וטילרסון יחתום, ובנט יאיים שיפרוש, ולא תהיה ברירה), בירושלים הבנויה.