חוק הגיור עבר, והפחד הוא שהחרדים יובילו מעתה את הגיור. רבים חוששים שזהו חוק אנטי־גיור, שיגייר רק לפי הפרשנות המחמירה ביותר. יש סיבה לדאגה. גיור צריך לעשות באהבה, ולא להציב מכשולים. לא רק אני, החילוני, סובר כך. זה מצוי בדברי הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הראשון של מדינת ישראל. הוא היה סבי. אני יודע שאינני מוסמך לדבר בשם שומרי המצוות, אבל אם על פי החוק החדש הרבנות הראשית היא האחראית היחידה בענייני גיור, הם צריכים רק ללכת בעקבות מי שהיה הרב הראשי, הראשון לציון, לפניהם, ולגייר כפי שהוא קבע.רוב הגיורים הם לצורך נישואין או לפתרון בעיית בנות ובנים לאב יהודי. חשוב להבין שהרב עוזיאל היה פותר זאת, ועל פי ההלכה. פרסמתי בעבר דברים שהוא כתב בנושא, ואפילו ציטטתי בכנס רבנים, וגם שלחתי לרבנים חשובים.למשל, הוא ממש הזהיר מפני עבירה אם לא נגייר: "ובדורנו זה אחראית וקשה מאוד נעילת דלת בפני גרים, לפי שהיא פותחת שערים רחבים ודוחפת אנשים ונשים מישראל להמיר את דתם ולצאת מכלל ישראל, או להיטמע בגויים". בפסק אחר שלו הוא כותב שיש לגייר במהירות אישה נוכרית שנישאה ליהודי. ועוד ועוד.ידוע לי שאני פוסע בשדה עדין ומבקש סליחה אם בורותי מולידה כתיבה פסקנית או שחצנית. אין ספק שמקיימי המצוות שומרים על ההמשכיות היהודית. אני מעריך את המאמצים היומיומיים שלהם. אבל סבי זצ"ל, הרב הראשי הראשון במדינת ישראל, קבע איך מגיירים במדינה הזו, ופסק בהחלטיות שחייבים - לא רשאים, חייבים - לגייר מהר ובלי לדרוש קיום מצוות, ובמיוחד להקל בגיור בני נישואי תערובת שהתקבצו מן הגלויות. לדעת סבי, הראשון לציון זצ"ל, זוהי ההלכה.