חשיפת המנהרה הלילה והשמדתה בידי חיל האוויר דוחקת את חמאס עוד יותר לפינה. זו המנהרה השלישית שצה"ל חושף בשבועות האחרונים וכפי שאמר דובר צה"ל אין זו "מקריות". גם בחמאס מבינים שישראל מצליחה לפתח, במגוון אמצעים, שיטה לגילוי המנהרות, ובכך היא מנטרלת את הארגון העזתי מאחד מכלי המערכה האסטרטגיים שלו.

מצבו של הארגון יהיה קשה עוד יותר, כאשר ישראל תסיים בעוד כשנה את השלמת בנייתו של המכשול התת קרקעי, בעומק מעבה האדמה לאורך כל הגבול. עם הקמת המכשול, שמגובה באמצעים טכנולוגיים של חיישנים ואמצעי מודיעין, יכולת חמאס לחפור מנהרות ולחדור איתן למטרות תקיפה לשטח ישראל תיפגע עוד יותר.

זו הדילמה של חמאס: האם להגיב על החשיפה השיטתית של המנהרות ולהפריע להקמת המכשול, ובכך להסתכן בסיבוב מלחמה נוסף עם ישראל, או להבליג ולהמשיך בבניית כוחו והתעצמותו.

דבר נוסף שמסבך את חמאס, זו העובדה שהסכם הפיוס שנחתם עם הרשות הפלסטינית, אינו מתקדם כפי שקיווה. הארגון ביקש בעזרת הסכם הפיוס, לשחזר בעזה את דגם חיזבאללה ולבנון. הוא רצה להעביר לידי הרשות את האחריות לניהול ודאגה לצרכים האזרחיים של שני מיליון התושבים לידי הרשות, אך להותיר בידיו את הנשק והיחידות הצבאיות שלו. אך, לפי שעה הדבר אינו עולה בידיו.

יתר על כן, הלוחמה הפסיכולוגית תעמולתית שישראל מנהלת נגד חמאס, באמצעות פניותיה הישירות לתושבים נוחלת בתקופה האחרונה הצלחה רבה. ישראל מדגישה כי חמאס פועל נגד רווחת התושבים, אינו דואג להקלת מצוקותיהם ובעצם מתחמש על חשבונם. ביטוי לכך היה גם במנהרה שנחשפה הלילה - זו נחפרה וחדרה לשטח מעבר כרם שלום. זהו המעבר היחיד שדרכו עוברות כל הסחורות - עשרות מיליוני טונות - מזון, תרופות, דלק, בגדים חומרי בניה ועוד - לתושבי הרצועה. כל יום, עוברות דרך המעבר כאלף משאיות, הנושאות עליהן את הסחורות שמקורן בגדה המערבית, בישראל וביבוא מחוץ לארץ דרך נמל אשדוד.

צה"ל סגר היום את המעבר מסיבות בטיחותיות, זאת כדי להשלים את השמדת המנהרה. אך בעצם הסגירה, יש גם איתות מובהק לתושבי הרצועה: ראו נא את הציניות של חמאס, שלכאורה מייצג אתכם, אך בפועל פוגע בכם ומדרדר עוד יותר את רמת החיים והמצוקה שלכם, שגם כך הם מן הקשים בעולם.

הערכת המודיעין בישראל, נותרה בעינה, לפיה מלחמה עם חמאס אינה נראית בטווח הנראה לעין, אך החשש הוא שדחיקתו לפינה תוביל אותו בסופו של דבר לפעולת תגובה, במיוחד כשברקע הארגונים הסלפיים מנסים לכרסם בסמכותו השלטונית ולהציגו כמי שבוגד בעקרונותיו להתנגד לכיבוש הישראלי.

תגובה של חמאס תדרדר את המצב לתהליך של הסלמה שיכול לצאת מכלל שליטה. גם ישראל אינה מעוניינת בכך, לכן היא משתדלת לקיים את הסכם הפסקת האש מ-2014 ולא לבצע פעולות צבאיות שנחשבות להפרת הריבונות של עזה. למרות זאת, גם המלחמה הקודמת בעזה לפני שלוש שנים וחצי פרצה בלי שני הצדדים ירצו בכך.