ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו כשיר לתפקידו. אני יודע שהטבלה מראה אחרת, אבל הטבלה משקרת. הצלחתו של נתניהו נותחה כאן בטור הקודם. השבוע למדנו מקרוב על הסכנה הממשית שהוא מהווה בתפקיד הנווט הראשי של הספינה הישראלית. חוסר יכולתו לקבל החלטות. היותו בן ערובה של "בייס" אלקטורלי דמוני שמטיל עליו אימה משתקת.

זגזוגיו האינסופיים. חרדתו האינסופית מאובדן השלטון. האובדן המוחלט של מעצורים ובלמים. האובדן המוחלט של הבושה. העובדה שמיד עם התקפלותו המייבבת חיפש, גייס ומצא את הדמון שאפשר להטיל עליו את האשמה ("הקרן החדשה"), כדי שקהל תומכיו הקנאים יוכלו להוציא עליו את העצבים ואם אפשר אז גם לבצע בו לינץ' חלופי לזה שכמעט ביצעו במנהיג. הוא תמיד יחפש אשמים, יקרבן את עצמו, יתאונן על רדיפה ועל כוחות עלומים שמנסים לפגוע בעם ישראל באמצעות "הפלתו".

הטור המלא של בן כספית ב"מעריב סופהשבוע".