גלי האתר מלאים בימים האחרונים בנכבדים וחכמים, בהם שרים ושופטים בדימוס, שמספקים לנו חוות דעת מלומדות על הסכנה הקריטית שאורבת לדמוקרטיה הישראלית בגלל הכוונה להגביל את סמכויות בג"ץ. אין אמצעי הפחדה שנשואי הפנים הללו לא נוקטים בו כדי למנוע את חקיקת אותה פסקת הגבלה מפורסמת. אין קווים אדומים שלא נחצים במסע המתוחכם להשגת המטרה.האמת, החוק, הצדק או עקרונות הדמוקרטיה אינם עומדים כמכשול. והאמת היא שהדמוקרטיה הישראלית נחטפה בשנת 1992, בעקבות חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ברוב אומלל של 32 חברי כנסת. על בסיס קונספציית שווא, כשרון רב ותאוות שלטון בלתי מרוסנת, הצליחה מאז חבורה מאוד מכובדת לפרש את החוק הזה בצורה מניפולטיבית וכך לשלוט דפקטו במדינת ישראל.לא בכדי אין בשלל הטיעונים שמעלים הדוברים השונים כל הסבר מדוע לא לתקן את המובן מאליו – להשיב לרשויות השונות את התפקידים שיועדו להן מאז הדמוקרטיה האתונאית ובמיוחד מימי הפרדת הרשויות של מונטסקיה. כל אחת ותפקידה שלה.אתמול הועלתה על נס עצמאות הרשות השופטת כאילו מישהו מאיים עליה. אכן, ישנה חשיבות דרמטית לשמור על זו מכל משמר, אבל מה הקשר בין עצמאות השופטים לבין הרצון ליטול מבג"ץ את סמכויות הרשויות האחרות - המחוקקת והמבצעת?אתמול הציע היועץ המשפטי לממשלה שחוק ייפסל על ידי בג"ץ רק ברוב של שישה שופטים והכנסת תוכל לבטל פסילת חוק ברוב של 70 חברים. מאילו עקרונות משפט, מוסר או דמוקרטיה לקוחים המספרים האלו? מדוע ששיקול הדעת של שישה שופטים, שנבחרו בקפידה על ידי הנשיא או הנשיאה של בית המשפט העליון, יגבר על שיקולי מרבית נבחרי הציבור? מדוע שהקואליציה, זו שרוב הבוחרים פסקו בעד הערכים שלה, לא תוכל לחוקק ולקבוע מסגרת נורמטיבית על פי דרכה? למה שהיא תזדקק דווקא לקולות הבלתי אפשריים של האופוזיציה כדי לחוקק ולשלוט? מה הקשר בין דמוקרטיה, דין והגיון לבין ההצעות התמוהות האלו.במסע ההטעיה שמתנהל עכשיו מנסים לעוות גם את שיטות הממשל והחקיקה במדינות שונות, כמו אנגליה וקנדה. מה לא ממציאים כדי לטשטש את העובדה שאין בעולם שיטה הפוכה כמו זו שהונחלה אצלנו מאז ההפיכה השיפוטית של 1992. אין מדינה שבה בית המשפט העליון והיועצים המשפטיים לממשלה הם השלטון בפועל.צריך רק שבנימין נתניהו, לראשונה מאז כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, ירצה באמת לחולל שינוי בחברה הישראלית. ידחוף לחזק את הדמוקרטיה ולשלוט בהתאם לצו הבוחרים שלו ולא על פי הכתבות הצד השני.