איך נתגבר על הבעיות שתיצור פסקת ההתגברות? רוב הישראלים לא מסוגלים להבין מהו בדיוק המאבק שבין בית המשפט העליון לבית הממשלה והכנסת. הנטייה לטובת בג"ץ או לטובת הממשלה תלויה באיזושהי תחושה עמומה שמצויה במקום מסתורי בלבו של כל ישראלי. נראה שאם הנקודה נוטה שמאלה הוא תומך בבג"ץ ומאמין שזכותו לבטל חוקים של הממשלה. אם הנקודה נמצאת ימינה, הישראלי נוטה לחשוב שהממשלה והכנסת הן בעלות הבית, הן יחליטו, הן ינווטו.

האם זה באמת מאבק בין תפיסות והשקפות עולם או שמא זה כך מכיוון שבדרך כלל בית המשפט נוטה לפסוק נגד הממשלה כאשר היא ממשלת ימין?

ההתנתקות הייתה מקרה מבחן. האנשים שהממשלה החליטה להעיף מביתם ביקשו כתמימים את עזרת בג"ץ נגד ההחלטה הפוגעת בזכויותיהם הבסיסיות. היו המוני עתירות מכיוון שהיו המוני בתים שהממשלה איימה להרוס. בית המשפט דאג שהממשלה לא תסבול יותר מדי מתלונות העשוקים. התביעות הדומות נדרשו להתאחד, ובסופו של דבר הוקצבה חצי שעה לכל דיון.

התשובה הייתה מהירה, שלא כמקובל בדיונים משפטיים, ואחידה לכל סוגי המקרים: לא. הממשלה קיבלה אישור לכל חוקיה הקשים, והאנשים גורשו מבתיהם. השמאל שמח: יופי של בית המשפט, לא מתערב בהחלטות הממשלה.

צריך לומר שבית משפט עליון לצדק שהוא גם בית משפט צודק הוא נכס אדיר לחופש הפרט. למעשה, כולנו סומכים על הצדק שבית המשפט עושה ואפילו מוכנים לשלם את מחיר השגגות המתרחשות בכל מערכת שאנשים מפעילים אותה.

העולם הדמוקרטי והחופשי הקים כמה שיטות לעשיית הצדק הזה. יש להן שמות שעפים עכשיו באוויר: השיטה הבריטית, השיטה האמריקנית, השיטה הקנדית. צריך להשתעמם בקריאת מאמרים ארוכים כדי לנסות להבין מה בדיוק אומרת כל שיטה, וברור גם שכל שיטה מלאה בחסרונות.

המצב כרגע הוא שהממשלה נאבקת כדי להיות מסוגלת להחליט ולבצע, ומדובר גם בהחלטות לא טובות ופוגעניות בזכויות הפרט. מצד שני, בית המשפט נאבק בממשלה מתוך תחושת עליונות כי הוא קבע על דעת עצמו שבית המשפט רשאי להחליט מה אסור לממשלה לעשות, וזאת על סמך מה שבית המשפט כינה בהחלטת עצמו, "חוקי יסוד עליונים על כל חוק אחר". סבך לא קטן, וכחלון הוא לא האיש שיכול להכריע בו לכאן או לכאן, למרות שנראה שהוא עכשיו השופט העליון של המדינה.

לתוך הסבך זה נכנסת גם תמיהה: האם נתניהו נחוש להקדים את הבחירות? גם זה יכול להיות. לא שיטה אמריקנית, קנדית או בריטית מתאימה להיות השיטה הישראלית, לכן המאבק לא יסתיים בקרוב. לאט לאט, בהרבה סערות, אולי יחליפו את הרכבי השופטים כדי שהשקפת עולמם תהיה קרובה יותר לעמדת השלטון. כל תכנון משתבש, ולכן אפשר לחזות כבר עכשיו שברגע שכל שופטי בית המשפט העליון יהיו בעלי השקפה ימנית אגרסיבית, השלטון יתחלף לשלטון שמאל. בג"ץ ימנע אז מהרוב בכנסת לחוקק חוקים פוגעים לדעתו, כגון פינוי נוסף. בטוח שתשמעו אז צעקות רמות על שחצנות בית המשפט וטענות זועמות: מי נותן לשופטי העליון רשות לנהל את מדיניות הממשלה הנבחרת?