או שראש הממשלה נתניהו איננו מודע להיקף ולעומק המשבר ביחסים בין ישראל לקהילה הגדולה בארצות הברית, או שהוא יודע על המשבר אבל זה לא כל כך אכפת ומפריע לו? או שנתניהו לא שמע ולא עודכן על היקף ועומק הזעם והתסכול השוררים בקרב שני הזרמים הדתיים הגדולים ביהדות אמריקה, הרפורמי והקונסרבטיבי, בעקבות הפרתו וסיכולו ביודעין את ביצוע הסכם הנגישות לכותל המערבי, שאושר בממשלה – או שנתניהו יודע מהלכי הרוח האלה בקרב הרוב הגדול של יהודי אמריקה, אבל זה לא "מזיז" לו ולא כל כך טורד את מנוחתו.
       
או שראש הממשלה איננו מודע לעובדה שחילופי גברי בראשות הסוכנות היהודית הם הזדמנות שפשע להחמיץ להשיק מאמץ רציני לשיקום היחסים בין ישראל לקהילה, או שנתניהו  מבין היטב את שעת הכושר של בחירת יושב ראש חדש לסוכנות לטיפול במשבר האימון בין ישראל לקהילה, אבל  לא אכפת לו שהמשבר יימשך ויחריף?
 
קשה למצוא הסבר הגיוני ומוצדק להתנגדותו הבוטה של ראש הממשלה למינויו של יצחק הרצוג לראשות הסוכנות היהודית. חמורה והזויה יותר תמיכתו של נתניהו במועמדות השר יובל שטייניץ לתפקיד. הרצוג מוכר וידוע בקהילה כדמות איכותית, מתונה ומפויסת שמסוגלת למצוא שפה משותפת עם כל חלקי ומגזרי הקהילה. היכרותו של שטייניץ עם ראשי יהדות אמריקה ועם הגורמים המשפיעים והמובילים בקהילה היא במקרה הטוב מוגבלת. הוא גם מזוהה כנציגו של נתניהו ועם זהות כזאת הוא בקושי היה מקבל לחיצת יד ממנהיגים ויהודים בכירים שמייצגים את הרוב הגדול והמכריע בקהילה, כולל את שתי

התנועות הדתיות, שבקרבם מעמדו של ראש הממשלה נתניהו נושק למעמד של אישיות בלתי רצויה.

יהודים בניו יורק. צילום: סרג' אטאל, פלאש 90יהודים בניו יורק. צילום: סרג' אטאל, פלאש 90

 
ליצחק הרצוג ממתינה עבודה קשה. אחרי שנים של הזנחה, גם מהצד היהודי-האמריקאי, וחוסר מעש בטיפול שורש במשבר היחסים, הרצוג צריך יהיה לעמול קשה במטרה ליצור בסיס להידברות מחודשת, למאמץ משותף לשיקום היחסים. עצה ראשונה להרצוג, סמוך יותר על  נציגי המגזרים והמוסדות בקהילה. הם באמת ותמים אוהבים את ישראל ומשתוקקים ליחסי קירבה ושיתוף פעולה עם המדינה. אל תבנה על סיוע ועזרה מצד ראש הממשלה. מאופן התייחסותו עד היום לקהילה הגדולה ומידת התחשבותו בצרכיה, הרצוג לא יקבל סיוע מנתניהו.