בפולמוס הלוהט המתקיים סביב חוק הלאום לא נשמע קולם של רבנים - לא של רבני התנועה הציונית ולא של רבנים חרדים. נעלמו ונאלמו ראשי המפלגות החרדיות. נראה ששרים וחברי כנסת חרדים מעדיפים שלא להיות צד בוויכוח, וגם שני הרבנים הראשיים שותקים. אותם רבנים וגורמים דתיים ששותקים בסוגיה הנפיצה הזו הם אלה שדווקא ידועים בחריפות לשונם ואינם חוסכים את דעותיהם בנושאים שונים. אחדים מהם אינם מחמיצים הזדמנות לנגח את צה"ל בשל שילוב נשים או לגדף את הרפורמים. אבל חוק הלאום, מאן דכר שמיה? מי מדבר עליו, מה עניינו לחיינו, לעולמנו?

פוליטיקאים משופשפים כשר הפנים אריה דרעי, כסגן שר הבריאות יעקב ליצמן או כיו"ר ועדת הכספים משה גפני עוקבים בלית ברירה אחרי המאבק סביב חוק הלאום. יש להם מה לומר בוודאי, אבל הם כאמור שותקים. אפשר להבין מדוע. מדובר במאבק שאינו מאיים על שלמות הקואליציה. הרי המשרות הבכירות של דרעי, ליצמן וגפני מובטחות עם או בלי חוק הלאום, והקצבאות לישיבות ולכוללים משוריינות עם או בלי תיקונים לחוק. למה להתערב? למה להרגיז את ראש הממשלה, הפטרון הנדיב שלהם? לשם מה זה טוב, מבחינתם, להתגלות כמי שדואגים לשוויון זכויות לדרוזים או למיעוטים אחרים? הרי לשרים ולחברי הכנסת החרדים יש מספיק דברים לדאוג להם בקרב המיעוט שהם מייצגים.

אבל השתיקה הזו, הזהירות המוקפדת שלא להתבטא בפומבי בכל הנוגע לחוק הלאום, חושפת את ראשי המפלגות החרדיות כמי שזנחו את המאבק על צביון המדינה. הוויכוח על חוק הלאום הוא הזדמנות פז ושעת כושר עבור רבנים, אישים מרכזיים בממסד האורתודוקסי וכמובן שרים וחברי כנסת חרדים להשמיע בקול רם את השקפותיהם כי הדת והיהדות, ולא הלאום, הן הזהות האמיתית של ישראל, מדינת היהודים. לא היה לרבנים ולבכירים חרדים עיתוי מתאים יותר להבהיר ששאלת הלאום נולדה עם קום המדינה, ואילו הדת היהודית נקבעה מאז מעמד הר סיני.

אם קיים מגזר שהיה חייב להשמיע היום את קולו בנושא ולהתייצב כגורם מרכזי בפולמוס על חוק הלאום, זהו מגזר הרבנים, ראשי המפלגות החרדיות ונציגיהן בממשלה ובכנסת; לא רק בנאום בכנסת, במאמר בעיתונים המפלגתיים שלהם או במפגשים ובשיחות עם אוהדים. עם קצת אומץ לב, עם הרבה נאמנות לערכים דתיים, ועם מסירות בלתי מסויגת למאבק על צביון המדינה, רבנים ציונים וחרדים, ראשי מפלגות חרדיות ודוברי הממסד האורתודוקסי יכלו לקנות את עולמם עם מעורבות פעילה בוויכוח על חוק הלאום. אבל אין להם את זה.