אני מבין את הסיפור הרוסי כך: ראשית, ישראל הצהירה ברורות זה כמה שנים כי לא תאפשר התבססות צבאית איראנית בסוריה והעברת חימוש מתקדם לידי חיזבאללה בלבנון. הצהרות ישראל לוו במעשה: תקיפות והשמדת בסיסים ומתקנים איראניים בסוריה ומשלוחי נשק לחיזבאללה. הרוסים לא הביעו התנגדות פומבית לתקיפות הללו, בתנאי שלא ייפגעו רוסים ואינטרסים רוסיים בסוריה.

שנית, זה זמן מה ישראל הרשמית החלה להתייהר בתקיפות שלה בסוריה, וחיל האוויר הישראלי אף התרברב בפומבי כי תקף בסוריה בשנה החולפת יותר מ־200 פעם. יש להניח כי זה היה למורת רוחם של הרוסים, ובעיקר כל אנשי ההגנה האווירית הרוסית האחראית למעשה גם להגנה האווירית הסורית. 
 

שלישית, כאשר הופל מטוס הביון הרוסי ו־15 אנשיו נהרגו, זה היה קודם כל מחדל וביזיון של הרוסים ושל כל מערך הבקרה האווירית שלהם. ישנו? התרשלו? דבר אחד ודאי: במשך שלוש שנים של מעורבות אווירית רוסית בסוריה, הרוסים לא סיפקו לסורים את האמצעי האלמנטרי של זע"ט (זיהוי עמית טורף). כלומר מערכת אלקטרונית המאפשרת להגנה האווירית (ולמטוס) לדעת שהמטוס שהיא רואה על המכ"מ הוא חבר/עמית ולא טורף/ אויב. הרוסים שבסוריה יודעים היטב שהיה ביזיון, אבל הכעס שלהם לא יוצא על עצמם, ולא באופן פומבי על הסורים שהם בזים להם ויודעים עד כמה רמתם ירודה, אלא על הישראלים שאילו לא היו תוקפים ליד לטקיה, לפי דיווחים זרים, כלום לא היה קורה.
 

רביעית, הגנרלים במוסקבה מצטרפים לכעס הזה, ויותר מכך, עומדות בפניהם שתי בעיות קשות: האחת, איך מצילים את היוקרה הרוסית, את הכבוד האבוד; איך מטייחים את המחדל הרוסי בסוריה. השנייה, כיצד מסבירים לדעת הקהל איך ומדוע נהרגו 15 רוסים ומטוסם הופל. מהרגע הזה שום הסבר ישראלי אינו רלוונטי, שום עובדה מציאותית אינה חשובה. מה שחשוב זאת הגרסה שרקחה התעמולה הרוסית. לכן הלשון של ההודעות הרוסיות היא מעליבה, לא מכובדת. תעמולה במיטבה. טוב עשתה ישראל שנהגה בכבוד ברוסים ולפי שעה לא חשפה בפומבי את ערוותם ואת שקריהם הגסים. אכן עדיף היה כאן לנהוג כחכם ולא כצדיק. בסופו של דבר, יש לנו אינטרס עליון לשמר את מערכת היחסים עם רוסיה,שנסדקה, ולא להיכנס עמה לעימות.
 

חמישית, פוטין. דומני שהוא לא יכול היה להיכנס לעימות עם הגנרלים, והוא בראש ובראשונה צריך להסביר לעמו למה נהרגו החיילים ועוד בארץ זרה. מעניין יהיה לשמוע את דבריו הפומביים לאחר הודעת שר ההגנה הרוסי על הצעדים שרוסיה תנקוט. האם פוטין נחלש? 


צריך להמתין ולראות מה יבוצע, מתי ואיך: לגבי אספקת טילי 300־S, זע"ט והפעלת לוחמת אלקטרוניקה רוסית מול תקיפות בסוריה. האם אלו בשורות מרנינות? בוודאי שלא, בעיקר איום הלוחמה האלקטרונית, שבה יש לערב לדעתי את הממשל האמריקאי. ייתכן שחופש הפעולה הישראלי בשמי סוריה יחייב רענון, זהירות יתר, יותר תיאום ופה סגור, אך שמי סוריה לא יהיו סגורים בפנינו. בכל מקרה, אסור לישראל לוותר על המטרה של מניעת התבססות איראנית בסוריה, ושפוטין והגנרלים שלו יפנימו זאת.