בימים אלה ראוי לשמוח ולהעלות על נס הישגים חברתיים ונפשיים בארצנו רוויית הסבל והקורונה. דוח של מכון המחקר החברתי “ברוקדייל”, המכון למחקר חברתי יישומי, פורסם בימים האחרונים בעיתון זה ולימד על תופעה משמחת: 87%, מספר שיא של מבוגרים בישראל, מביע קורת רוח ושביעות רצון ממצבו הכללי.

המחקר המרנין הזה מגלה כי למבוגרים החיים בקרבנו יש חוסן חברתי ונפשי גבוה יותר מלצעירים. עוד מקור לעליצות ושמחה שקראנו בדפי הסקר: 70% מבני 65 ומעלה מדווחים לחוקרים כי ההגבלות החברתיות המחמירות לעתים בתקופת הקורונה לא השפיעו כלל על מצבם הנפשי. הם המשיכו לשמור על שלוות נפש ואולי אפילו לזמזם פזמוני שמחה. עוד נתון מלבב: רק כשליש מבני 65 ומעלה דיווחו על לחץ וחרדה בתקופה הזו. הידד. והצעירים? 35% מהם, כלומר מעט יותר מהמבוגרים והקשישים, חשו תחושות לא נעימות אלה. 

מבוגרים בשדה התעופה (צילום: MONTEFORTE VIA AFP)מבוגרים בשדה התעופה (צילום: MONTEFORTE VIA AFP)

ימי הקורונה, כידוע, הטילו הגבלות קשות על המבוגרים, שרבים מהם התרחקו מבני המשפחה, והנה מתברר מהסקר המקיף כי כשליש מהם אכן חשו בדידות לעומת הצעירים הנחפזים לכל עבר, שכ־22% מהם דיווחו לחוקרים על תחושת הבדידות המעיקה. 

ומה קורה לכיסם של המבוגרים בימים אלה של דאגה לאומית? האם הם חוששים שמא כספם לא יספיק להוצאותיהם הגדלות והולכות? שליש מהמבוגרים הביעו חשש כי לא יוכלו לממן את הוצאותיהם, ולעומתם, למרבה התדהמה, מחצית מהצעירים בעלי כושר העבודה ובעלי השרירים החסונים דיווחו כי מצבם הכלכלי החמיר עד החמיר מאוד באחרונה.

המחקר המקיף הזה מעודד את האוכלוסייה המתבגרת בישראל, שכן על פי כל המחקרים, אוכלוסיית הוותיקים בישראל המוגדרת כבני 65 ומעלה גדלה בקצב מהיר, ומנתה לאחרונה כמיליון איש ואישה, כלומר כ־12% מהאוכלוסייה הכללית. אם המבוגרים המתרבים והולכים שומרים על חוזק נפשי, איתנות וקורת רוח, אין ספק שכאשר הקורונה תחלוף מהעולם, שמחתם תתפרץ לגבהים חדשים. אין ספק שגם הצעירים ישאבו מהם קורת רוח.