מספר השכירים בענף ההייטק עלה בפברואר ל־373,900, עלייה חדה מהשפל שהיה בחודשי הקורונה, אך עדיין נמוך מהשיא בחודש אפריל אשתקד, עת היו בענף שמוביל את המשק הישראלי 409,100 שכירים. ענף ההייטק עתיר גברים ועתיר עבודה מהבית. העבודה מרחוק, מהבית, ככל הנראה תישאר איתנו גם לאחר שנגיף הקורונה יהפוך למחלה שאפשר להתמודד איתה על בסיס תחלואה רגילה כמו שפעת.

מספר הגברים בתעשיית ההייטק 241,700, לעומת 132,300 נשים. כלומר, הגברים הם כשני־שלישים מתעשיית ההייטק. חלקם של השכירים בהייטק מכלל השכירים במשק עלה בפברואר ל־11.1% לעומת 10.6% בינואר השנה.

שיעור המועסקים במשרה מלאה היה בחודש פברואר 79.6%, שימו לב, בקרב גברים שיעורם עלה ל־88.2% בעוד בקרב נשים הוא ירד ל־70.3%. שיעור המועסקים הנעדרים זמנית ממקום עבודתם, כל השבוע או חלק ממנו, היה בפברואר 21.2%, מהם 16.5% בגין נגיף הקורונה, כך לפי הלמ"ס. בקרב גברים עמד שיעור ההיעדרות על 14.8%, 10.1% מזה בגלל הקורונה, בעוד בקרב הנשים שיעור ההיעדרות עמד על 22.5%, 14.1% מזה בשל הקורונה.

הגברים נעדרים פחות ממקום העבודה לעומת הנשים מהסיבה הפשוטה שהשכר שלהם גבוה יותר משל נשים, גם לאחר שנים של אמנציפציה. לכן לתא משפחתי עם ילדים "כדאי" (כלכלית) לגרוע את הנשים ממקום העבודה במקום את הגברים, ובכך למזער את הנזק הכספי בהכנסה לתא המשפחתי. אפילו אם נביא בחשבון כי נשים יולדות (סיבה להיעדרות ממקום העבודה) ונעמיק רק בגילים שמעבר לשנות הפוריות, נגלה שיעור היעדרות של נשים גבוה יותר בגילי 55־59: ההיעדרות של גברים היא 16.7% ושל נשים 23.4%, כך לפי הלמ"ס.

שומרים על הבית

העבודה מהבית שפשתה מאז הופעת נגיף הקורונה הייתה מנת חלקם של בעלי משלח יד אקדמי, שם עבדו 49.4% מהבית, מנהלים 26.6%, הנדסאים, טכנאים ובעלי משלח יד דומה - 25.9% עבדו מהבית. בענף מידע ותקשורת עבדו שני שלישים מהעובדים מהבית! בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 48.7%, אומנות, בידור ופנאי 45.4%, שירותים פיננסיים וביטוח 43.3% וחינוך 42.3%.

בנק ישראל מעריך בדוח השנתי שהוא מפרסם בימים אלה כי העבודה מהבית, גם בחלוף המשבר אומנם, תפחת לעומת שיא המשבר, אך היא תהיה גבוהה בשעור ניכר לעומת התקופה שלפני המשבר, כלומר נשארת איתנו.

לעבודה מהבית נדרשות מיומנויות חדשות, אוריינות דיגיטלית ותקשוב. הן מצויות בקרב נשים לא פחות מאשר בקרב הגברים, כך להערכתי, מה שיפחית את היתרון בתחום השכר וההתקדמות שהיה לגברים לאורך שנים ארוכות, בשל הנטייה בשטח, בפועל, של נשים בגיל הפריון (עדיין) לטפל בילדים בשילוב התעסוקה.

ברגע שאפשר לעבוד מהבית וגם לדאוג לילדים, בשעות עבודה גמישות, היתרון שהיה לגברים שנעדרו שעות ארוכות מהבית בגין העבודה והישיבות "החשובות" שקבעו בדרך כלל לקראת ערב, יכול להיעלם וטוב שכך. ייתכן שיביא לשכר יותר שוויוני בין המגדרים. כיום שכר נשים באותו מקצוע, באותה רמה, באותו ארגון, עם אותה השכלה ואותן יכולות, עדיין נמוך ב־15% מזה של גברים, על בסיס שכר ביחס לתשומות שעות העבודה. בנק ישראל אינו מתייחס לסוגיית הנשים לעומת הגברים בנושא העבודה מרחוק, הכוונה מהבית.

בניגוד לנשים משכילות וגברים משכילים, מי שלא יכול לעבוד מהבית הם בעיקר עובדות ועובדים בלתי מקצועיים או בעלי השכלה נמוכה יחסית. בעוד באספקת חשמל עבדו 42.2% מהבית בשירותי מים וביוב וטיפול בפסולת עבדו רק 16.4% מכלל המועסקים מהבית. בעוד במידע ותקשורת עבדו 66.7% מהבית, בקרב עובדי מכירות ושירותים עבדו רק 6.3% מהבית, בקרב עובדים בלתי מקצועיים רק 0.7%.

במחוז תל אביב עלה מספר המועסקים בפברואר לפי נתונים מנוכי עונתיות ל־722,800 ומספר הבלתי מועסקים הוא 37,700 בלבד. במחוז הדרום מספר המועסקים 511,700 ומספר הבלתי מועסקים 30,800. במחוז הצפון מספר המועסקים היה 534,800 ומספר הבלתי מועסקים 25,700. בירושלים מספר המועסקים 355,900 והבלתי מועסקים 31,300. בחיפה מספר המועסקים 460,200 והבלתי מועסקים 25,700. באזור המרכז 1,071,200 מועסקים ורק 50,000 בלתי מועסקים.

שימו לב, בדרום הפריפרי ובירושלים, עם אוכלוסייה ערבית וחרדית גדולה, שיעור הבלתי מועסקים גדול במיוחד היות שהפריפריים והערבים נמצאים פחות בתעשיית ההייטק או במתן שירותים עם מיומנויות במקצועות שאפשר לעבוד מרחוק, מהבית.

הבנק המרכזי אומר כי יש יתרונות וחסרונות לעבודה מהבית, כלל לא ברור אם הפריון יעלה או יירד, אבל מה שבטוח יהיה חיסכון למעסיק ולעובד, למשל - ישהו פחות בדרכים. המעסיק יצטרך ללמוד לנטר עבודת העובד ולכמת את היקף התפוקה לעומת העבודה הפרונטלית. שיפורים טכנולוגיים יכולים להביא לעלייה בפריון העבודה עם הזמן. מה שהבנק אינו מציין אבל עלינו לזכור כי העבודה מהבית חוסכת למעביד שטח משרדי ואת הארנונה שיש לשלם לרשות בגינה, שתפחת.

לעומת זאת, המעסיק יצטרך במקביל להשקיע בחומרה עוצמתית ובציוד משרדי רלוונטי לביתו של העובד וכן בתוכנות רלוונטיות, עם מערכות אבטחה מתקדמות שהאתגר העיקרי שלהן יהיה הקושי למנוע מתקפות סייבר על הארגון דרך ביתו של העובד (שיהיה עקב אכילס של הארגון, מעין פרצה דרכה אפשר לפרוץ אל מכמני הארגון). מסקר שנערך באירופה מתברר כי עובדים מהבית נטו לעבוד יותר שעות על חשבון זמנם הפנוי, בייחוד אם יש להם ילדים בבית.

עובדים אלה הדגישו כי גם אם יחזרו לעבודה משרדית, גם אז יעדיפו לעבוד מדי פעם מהבית. עובדים לא ירצו לעבוד כל הזמן מהבית כי אז יאבדו את הקשרים החברתיים ולא יקבלו תגמול חברתי, מעבר לכספי, בגין עבודתם וירגישו פחות תרומה לארגון. בישראל הורים ציינו כי קשה להם לעבוד מהבית כאשר הילדים מסתובבים לידם. עדיין לדעתי ישנה תופעה של עבודה מהבית לאחר שעות העבודה לאחר שהילדים הלכו לישון, אבל אז כמובן תיתכן פגיעה ביחסים, והאיזון העדין בין עבודה לשעות הפנאי עלול להיות מופר.

אמא עובדת מהבית, אילוסטרציה (צילום: רויטרס)אמא עובדת מהבית, אילוסטרציה (צילום: רויטרס)

ניפגש ביוני

בצד המשקי הדוח של הבנק המרכזי מציין כי לעבודה מהבית תהיה השפעה של ירידה בעומס ובגודש התעבורה ועלייה באיכות האוויר. לממשלה יהיה תמריץ לעודד עבודה מהבית בשל יתרונות אלה. הממשלה תצטרך לדאוג לתשתיות נכונות של התקשורת, שגם בפריפריה והאזורים החלשים יהיה אינטרנט מהיר עם פס רחב המאפשר לעבוד מהבית.

אוסיף כי על הממשלה יהיה להשקיע סכומי עתק בהכשרה מקצועית והקניית מיומנויות לאוכלוסייה שתרצה לעבוד מהבית, לא רק מיומנות דיגיטלית אלא גם העמקת רכישת השפה האנגלית כדי לעבוד לא רק מול הארגון בישראל אלא גם בזירה המשקית הבינלאומית.

עבודה מהבית תעודד מעבר לפרברים במגורים כפי שהיה בתקופת הקורונה, אך אם לא יינקטו צעדים להשקעה מתאימה בסביבה מתוקשבת, הפערים החברתיים יגדלו. הנמצאים במרכז הארץ או העובדים בהייטק, בדרך כלל יש חפיפה בין השניים, ימשיכו להתקדם בסולם החברתי ולהרוויח שכר משופר, וכך הפערים החברתיים יגדלו לעומת הבלתי מיומנים בעלי השכר הנמוך, עובדים יומיים, שהאוריינות הדיגיטלית רחוקה מהם.

בנק ישראל ממליץ, כפי שהמלצנו כאן פעמים רבות, כי הממשלה תשקיע בהכשרות מקצועיות תוך העלאת הסביבה המתוקשבת. אם הממשלה תפעל בכיוון זה, כולל חינוך נאות לתלמידים שהם האזרחים הבוגרים והתורמים של המחר, הפעולות הנכונות יאפשרו גישה של הפריפריים לעבודות ולמשרות עתירות הכנסה, גם משרות במרכז, שאפשר לבצע בעבודה מהבית.

עם תשתיות נכונות ועלייה במיומנויות, כולל השפה האנגלית, אפשר יהיה לעבוד גם אצל מעסיק בחו"ל. בעולם עם פס רחב, ובהמשך פריסת הדור הבא של הטלפון הנייד G5, המשמעות של מקום המגורים יורדת. כלומר תהיה נטייה לגלובליזציה של שוק העבודה, מה שיגביר חשיפת מגזרים נוספים בשוק העבודה לתחרות מחו"ל.

למרות הירידה הצפויה בשיעור האבטלה עם יציאת המשק מתקופת הקורונה, שיעור האבטלה יישאר גבוה לעומת התקופה שלפני הקורונה, קובע הבנק המרכזי. פירמות ועסקים למדו להתייעל בשנה האחרונה, התברר להם כי צורכיהם אינם מחייבים העסקת כלל העובדים שהיו במערכת טרם משבר הקורונה.

לאורך שנים קדימה החברות יכולות להשתפר ולייעל את העבודה מהבית ולהביא לעלייה בפריון העבודה. העבודה מהבית, המחשוב והרובוטיקה החליפו חלק מהעובדים, בעיקר הבלתי מקצועיים. בצד זה המפגשים הפרונטליים, יום או יומיים בשבוע, ימשיכו להיות חיוניים כדי להחליף דעות ורעיונות כפי שנעשה בחברות ההייטק בפינות הקפה המרווחות.

חלק מהיכולת לעבוד מהבית עדיין נובעת מקשרים חברתיים והכרת האחר, צרכיו, יתרונותיו, הספקו ותחומי התמחותו. ללא מפגשים פרונטליים הקשרים אלה ילכו וידעכו. לגבי עובדים חדשים בארגון, המפגש הפרונטלי הוא חיוני כדי להיכנס, להיטמע ולהצליח במקום העבודה.

להערכתי, המשבר העיקרי יהיה עם תום תקופת החל"ת שהרגילה מאות אלפי אנשים לא לעבוד, לא במקום העבודה המסורתי ולא מהבית, לקבל שכר סביר מהממשלה ולגלגל את חייהם, כאילו אין מחר, עד היום הגורלי בסוף יוני, עם פקיעת הסדרי החל"ת הנוכחיים.