ח''כ 'יהדות התורה' יצחק פינדרוס רוצה לא רק "לפוצץ", סליחה "לשטח" את בניין בית המשפט העליון. פוליטית, חברתית ומוסרית הוא שואף לחרב את מדינת ישראל. הוא לא לבדו. שותפים נלהבים לשאיפתו זאת הם עמיתיו הח"כים של יהדות התורה. כח"כ חדש וטרי, פינדרוס פשוט עדיין לא סיגל לעצמו את מלוא הצביעות, הציניות והנכלוליות שהפכו לטבע שני של  עמיתיו הוותיקים לסיעה החרדית. התוצאה, פליטת-פה שהעידה על הכנות והאמת של שאיפתו המפוקפקת.

מלבד ח"כ גפני, לא נשמע מצד הח"כים של 'יהדות תורה' אף תגובה  מרומזת ועקיפה של הסתייגות מההתבטאות המבישה של פינדרוס. לא מוגזם יהיה להניח, שהם אפילו נהנו ושאבו נחת מהעמית הצעיר שלהם בכנסת. זה לא ניחוש או הערכה. ודאי שלא ספקולציה.  

פינדרוס והח"כים של יהדות התורה, ליצמן, פרוש, אייכלר וכמובן גפני, חבורה של פוליטיקאים קטנים, מחריבים את ערכיה של מדינת ישראל, משפילים את מעמד והשפעת מוסדותיה הרשמיים, מלעיגים ומגחכים את תדמיתה ומעמדה מזה שנים. כל מישגה, מחדל ובזיון שתולים ומייחסים לתקופת כהונתו כראש ממשלה של בנימין נתניהו, התאפשרו מלכתחילה, נעשו ובוצעו בעזרתם הפעילה, בתמיכתם הנלהבת, בסיוע מלא ללא סייג ומעצור שח"כי יהדות התורה העניקו לבנימין נתניהו.

משה גפני, יעקב ליצמן (צילום: פלאש 90)משה גפני, יעקב ליצמן (צילום: פלאש 90)

הם לא היו ועדיין מזוהים כסתם שותפים לנתניהו. הם היו ועדיין מוגדרים "שותפים טבעיים" שלו. במלים אחרות, אין מצב של הפרדה או בידול בינם לנתניהו. ליצמן וגפני לא רק אהדו את נתניהו. הם סגדו לו. התרפסו בפניו ונכנעו לו. האדמו"ר מגור שליט"א לא נפגש אף פעם עם בנימין נתניהו וסירב לכל נסיון להפגיש ביניהם. הסיבה, האדמו"ר באופן עקרוני איננו מקבל את מי שידוע ומוכר כמחלל שבת בפרהסיה.

עובדה זאת, לא הפריעה ליעקב ליצמן, נציג חסידות גור בכנסת, להתנהג כתומך נכנע ואוהד נרצע של נתניהו. לליצמן היתה חוויה מיוחדת להצטלם לצדו של נתניהו כשלראשו הוא חובש שטריימל. עבור משה גפני, שיחת טלפון מנתניהו היתה בת-קול משמים. ממשלת בנט ולפיד היא עבור הח"כים של יהדות התורה לא ממשלת שינוי. בעיניהם זאת ממשלה אפיקורסית, המערערת את כניעתם, מסירותם וסגידתם לאלהים האחרים  שהם יצרו מבנימין נתניהו. ח''כ פינדרוס דיבר על "לשטח" את בניין בית המשפט העליון. לעמיתיו ב'יהדות התורה' המטרה, השאיפה היא לשטח את הממשלה הנוכחית במטרה להחזיר את נתניהו לראשות ממשלה.  

גם התקציבים והכספים שהם קיבלו ביד רווחה בתקופת שלטונו של נתניהו לא כל כך חשובים להם כמו היעד, השליחות השאיפה לשקם מחדש את מעמדו של נתניהו כאלוהים האחרים שבנו וטיפחו, שחסר להם כל כך.