אין דבר מנוגד יותר קוטבית, יותר סותר באופן גורף, יותר הוכחה לטיפשות מאשר לשלוף מצוה מהתורה או צו ומנהג מהמקורות הכתובים ולגרור אותם לחשיפה לשטח ההפקר של תקשורת ההמונים. להוציא מצוה וצו מהמסגרת המקודשת, הכתובה העתיקה שלהם ולהציע אותם כקמפיין של יחסי ציבור, כנושאים לכותרות בעיתונות, למאמרי פרשנות ולפולמוס ציבורי זה לא רק משפיל את הדת ומזהם את היהדות.

זה חילול הקודש ברמה בלתי נסבלת. חמור יותר, שכל זה נעשה לגבי מצוה וצו ששייכים לתחום אינטימי, משפחתי, ליחסים שבינו לבינה. החטא הזה, השטות הזאת נעשו ועדיין נעשים בריש גלי במסגרת שקיבלה את ההגדרה "קמפיין הנידה". לקחו את אחת המצוות המרכזיות, השכיחות והמוצנעות בתורה ובדת - טהרת המשפחה, והפכו אותה לסיסמה, מושא, אובייקט לקמפיין לקידום מצוות טבילה בתום ימי הנידה. ואת מי שגייסו לקמפיין?

את מי שקוראים ידועניות, סלבריטאיות נו, טוב אין מי שיודע, מכיר ומבין את מצוות טהרת המשפחה יותר מהן. הן הרי שומרות מצוות ויודעות ספר. אני מחפש מילה, מונח, מושג שיבטאו ויביעו את עומק האיוולת, את גודל השפלת התורה ועוצמת עלבון הדת והיהדות ש"קמפיין הנידה" גרם וגורם. לא מוצא. מי שיזמו את הקמפיין ומבצעים אותם, אינם רק בורים, עמי ארצות ונבערים מדעת בכל הנוגע לתורה, מצוותיה וחוקיה.

הם גם טיפשים, רפי שכל. אם הם כל כך דואגים ומבקשים לקדם את העקרון של "שעשני אישה" מדוע הם אינם דואגים ויוזמים קמפיין לקידום מצוות עונתה. מצווה שאיננה פחות חשובה, פחות מרכזית, פחות חיונית לבריאותה של האישה, ואולי אף יותר חשובה ויותר מרכזית בדת וביהדות. התורה חייבה את הגבר הנשוי לקיים מצוות עונתה, מחוייבות לקיים חובת האישות של הבעל כלפי אשתו.

חכמי התלמוד קבעו אפילו בדיוק כמה פעמים בשבוע הוא חייב לקיים את מצוות עונתה, את החובה להקפיד על קיום יחסי מין עם אשתו. לפי חכמי התלמוד התכיפות בקיום עונתה תלוי ונקבע לפי המקצוע של הבעל ועיסוקו. תלמיד חכם, למשל חייב יותר פעמים מנשיא ישראל. חמרים, מי שנוהגים בשיירות של חמורים או בשיירות של גמלים, להם נקבעו זמנים שונים. מדוע ולמה למצוות עונתה לא מגיע ולא ראוי קמפיין מיוחד בטלוויזיה? מה הבעיה לגייס כמה ידוענים, סלבריטאים גברים, שיספרו כמה פעמים עם מקיימים את מצוות עונתה?

מצוות, צווים, מנהגים הקבועים ביהדות ובדת אינם נושאים למבצעים של יחסי ציבור, לא מקדמים בקמפיינים באמצעי התקשורת ובודאי שלא בשידורי ותוכניות טלוויזיה ובודאי שלא בראיונות עם דמויות שכל פרסומן נוצר וניזון בטורי רכילות. מה שקורה זה, שמצד אחד חברי הכנסת של המפלגות החרדיות הפכו את הדת והיהדות לפוליטיקה, מנצלים מצוות ומנהגים כמנופים לקידום מעמדם הפוליטי ולהשגת תקציבים.

באה ונוצרה יוזמה כמו "קמפיין הנידה" ומחריבה את מעט הכבוד והערכה למצוות ולמנהגים שעוד נותרו ושרדו. אין דת ואין מסגרת דתית ומערכת השקפות שמעמדה וכבודה של האישה כל כך מרכזיים, כל כך מחייבים וכל כך חיוניים כפי שהם קבועים, מתועדים ומונצחים בדת ישראל, ביהדות. התלמוד מלא וגדוש באימרות, בביטויים וגילויי כבוד והוקרה לאישה. "בינה יתירה ניתנה לאישה", קבעו חכמי התלמוד.

האישה היא היסוד, הבסיס, המרכז של האדם, של משפחתו. קמפיין תקשורתי ומאמץ של יחסי ציבור במטרה להבליט מצווה אחת המחייבת אישה, רק פוגעים במעמדה וכבודה של האישה. (גילוי נאות. לא כבר יצא לאור בישראל ספר שחיברתי ופירסמתי "הדעה והבינה" המסביר את המשמעויות של מצוות וחגים על פי תורת החסידות).