אז אנחנו נמצאים בדיוק 60 ימים לפני יום הבחירות, וגם הערב אנחנו אומרים שלום לפרשננו הפוליטי.
"שלום, שלום".
נו, אז לפי הסקרים האחרונים יש שוויון בין המחנה הציוני לליכוד.

"נכון. נכון מאוד, שוויון. תיקו בין שתי המפלגות, אותו מספר מנדטים לשתיהן, וזה, לפי הסקר כמובן".
אבל צריך לזכור שהבחירות הן גושיות. בין שני הגושים, ולא בין שתי המפלגות.
 
"בדיוק. כדאי מאוד לזכור שראש הממשלה יהיה זה שהגוש שמאחוריו יהיה הגדול ביותר, זאת אומרת שאם הגוש מאחוריו יהיה קטן יותר מהגוש השני, אז הוא לא יוכל להרכיב את הממשלה הבאה, אפילו אם המפלגה שלו תהיה גדולה יותר. כי הבחירות הן גושיות. של גוש, לפי גוש".
 
אז מה אנחנו לומדים כרגע על הסקר?
"או. אז דבר ראשון אני רוצה להזכיר שזה רק סקר...".
כן, כמובן, חשוב מאוד להזכיר שזה רק סקר, והתוצאות האמיתיות יהיו רק בבחירות.
"ב-17 במרץ".
בדיוק.
 
"אז ככה, ליברמן נחלש, כחלון לא מתרומם, ולפיד מתייצב".
מה זה אומר בעצם, מה אנחנו לומדים מזה?
"זה אומר שלליברמן יש פחות מנדטים ממה שהיו לו, כנראה בגלל החקירה של ישראל ביתנו, על כחלון אפשר להגיד שהוא לא מגדיל את כמות המנדטים שהייתה לו, זאת אומרת שאותו מספר של מנדטים שהיה לו בסקר הקודם, יש לו גם עכשיו, ושלפיד די מתייצב על מספר מנדטים דומה למה שיש לו".
למה שהיה לו...
"בדיוק. מה שהיה לו, זה גם מה שיש לו עכשיו".
 
לא עולה ולא יורד.
"בדיוק. אין עלייה במספר המנדטים, אבל גם לא ירידה. וזה לא פחות חשוב".
אבל גם לא יותר חשוב.
"בדיוק. לא יותר חשוב, אבל גם לא פחות חשוב. חשוב באותה המידה".
אז כנראה שאי אפשר להתעלם מזה.
"נכון מאוד, להתעלם מזה, זאת תהיה טעות. עדיף להתייחס לזה, לראות את זה וללמוד מזה".
באיזו דרך אתה ממליץ להתייחס לזה?
"בכל דרך שתבחר. כל דרך התייחסות תהיה נכונה, דרך כזאת או דרך אחרת - הכל לגיטימי, אפשרי וראוי, אבל לא להתעלם. עדיף להסתכל על הדברים, להבין אותם, ולנסות ללמוד מהם".
 
אז מה אתה לומד מהדברים, ולא פחות חשוב, ואפילו יותר חשוב - מה הציבור יכול ללמוד?
"או. אז כמו שאמרתי. הבחירות הן גושיות. של גוש. לפי גוש. והן יתקיימו ־ 17 במרץ, אמצע החודש השלישי לשנה, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה רק סקר".
 
זאת אומרת שאת התוצאות עצמן אי אפשר לדעת עכשיו.
"בדיוק. עכשיו אפשר רק לראות את התוצאות של הסקר הזה. אגב, יש גם סקרים אחרים".

והתוצאות שלהם הן אחרות?
"כן, בדיוק. הן אחרות. לא אותן תוצאות, שונות".
שונות לגמרי?
"לא, לא לגמרי, אבל בהחלט שונות".
אחרות.
"כן, אחרות. דומות, אבל לא זהות".
מזכירות.
"כן, בהחלט מזכירות".
ולא זהות.
"ממש לא זהות. אבל בהחלט מעניינות. כדאי לשים אליהן לב, ללמוד אותן".
לשים לב לתוצאות של הסקר האחר או לתוצאות של הסקר הזה?
"גם וגם".
זאת אומרת לשתי התוצאות של שני הסקרים.
"בדיוק".
מעניין.
"מאוד".
תודה רבה לפרשננו הפוליטי.
"תודה גם לך. וחשוב לזכור - הן גושיות, זאת אומרת של גוש. לפי גוש".

ברור. גוש.
"ב-17 במרץ".
ודאי. תודה.
"תודה רבה".
תודה גם לך באותה המידה. לא במידה רבה יותר ולא מועטה יותר. אותה תודה.
"תודה תודה".
שמחתי.
"גם אני".
תצטרף אלינו גם מחר, כמובן באותה שעה.
"ודאי. אצטרף מחר באותה השעה. לא לפני אבל גם לא אחרי, של גוש, לפי גוש".
ברור.
"גם לי".
ולגוש הבא... סליחה, לעניין הבא: