סדרת האירועים האחרונים בצפון העלתה שוב את החשש מפני הסלמה רחבת היקף בזירה הצפונית. בסימולציה שהתקיימה לאחרונה במכון למחקרי ביטחון לאומי נבחנו תרחישים דומים במטרה להעריך את האינטרסים של כלל השחקנים בזירה ולבחון באיזו מידה אירועים ביטחוניים נקודתיים עלולים להידרדר להשלמה רחבת היקף.

תפיסת הפעולה של המומחים שדימו את ממשלת ישראל הייתה שלישראל שתי מטרות אסטרטגיות: הימנעות מהסלמה וחיזוק ההרתעה הישראלית. כאשר בין שתי מטרות אלו קיים מתח מובנה, שכן פעולות לחיזוק ההרתעה עלולות להוביל להידרדרות. אירועי הימים האחרונים מאששים קביעה זו, ובינתיים חילופי המהלומות בין ישראל לחיזבאללה מרוסנות ומבקשות למנוע הסלמה רבתי. מן הצד השני המומחים שדימו את פעולת חיזבאללה הניחו שדי בסדרת פעולות מתוחמות כדי להעביר מסר ולייצר מבחינתם משוואת הרתעה משופרת. מינון התגובה הישראלית חיזק את הערכת המומחים שגם ישראל אינה מעוניינת בהסלמה בעת הזו.
במהלך הסימולציה ניסו כל הצדדים להכיל את האירוע לסבב מהלומות קצר ולהימנע מהסלמה בלתי מבוקרת. כפי שניתן היה לראות, מערך השיקולים המרסנים, הן של איראן וחיזבאללה והן של ישראל, הנו עוצמתי. נדמה שגם איראן וגם חיזבאללה אינן מעוניינות לפתוח חזית רחבה בשלב הזה על אף עוצמת המהלומה שנחתה עליהן עם חיסול הבכירים בסוריה.


במקביל יש לזכור תמיד שבסימולציות מסוג זה קיים קושי מובנה ביכולת להתחקות אחרי ההיגיון הפנימי של היריב כשבזירה המזרח־תיכונית פועלים בנוסף לשיקולים הרציונליים גם שיקולים רגשיים ושיקולים של כבוד. אין לזלזל בשיקולים האלה. הפעולה האחרונה בסוריה גרמה לחצייה של סף בלתי נראה; סף שהחצייה שלו יכולה להיות לעתים בלתי נשלטת ועלולה לגרום לאובדן שליטה ולהיגררות למלחמה, אף שזו איננה רצויה על ידי מי מהצדדים.
אחת התובנות החשובות שעלו במהלך הסימולציה נגעה להיחלשות הציר השיעי במרחב לעומת עליית הראש של הציר הסוני הרדיקלי ששליחיו, בדמות ארגוני הג'יהאד ודאע״ש, ממשיכים לאתגר את הסביבה ללא לאות. הנחת המומחים הייתה שאיראן וחיזבאללה עשויות להעריך שעימות רחב עם ישראל עלול לגרור החלשה נוספת. הבנה זו בשילוב המצב הפנימי בלבנון עשויים להפוך את ישראל לשחקן משני בחשיבותו הן לחיזבאללה והן לאיראן כשהמצב עשוי להימשך בשנים הקרובות.
נדמה שאין מי שהעריך שפעולת הסיכול ברמת הגולן שבה נהרג בכיר איראני, בנו של מורנייה ופעילי חיזבאללה אחרים, תעבור ללא תגובה משמעותית. אף שישראל לא לקחה אחריות על הפעולה הזו, הרי שבעיני חיזבאללה ואיראן, האחריות הישראלית ברורה. לכן כשידיד קרוב אמר לי שיש להגיב על בחומרה על הפיגוע של חיזבאללה, עניתי לו שככל הנראה התגובה כבר ניתנה בדיעבד. בבואנו לעשות מאזן לאירועים האחרונים, אין להמעיט בעוצמת המכה שהונחתה על חיזבאללה. 
הכותב הוא ראש תוכנית צבא ואסטרטגיה במכון למחקרי ביטחון לאומי