בימים אלה עודכנו בתקשורת ששר האוצר משה כחלון פותח את הדלת לעובדי בניין זרים באמצעות מתן האפשרות לקבלנים להתקשר עצמאית עם חברות זרות להבאת עובדים. מדובר במהפך במדיניות הממשלה, שבעשור האחרון הקשתה מאוד על הבאת עובדים זרים לענף הבנייה.

אין ספק שתחום הבנייה הוא תחום חשוב, הנמצא על סדר היום של רבים. אך תחום זה אינו היחיד שקיימת בו מצוקת כוח אדם. משבר כוח האדם בתחום הסיעוד הוא דרמטי, במיוחד בתחום הטיפול הגריאטרי. לכך טרם ניתן פתרון. הפתרון היחיד הוא הכנסת עובדים זרים לתחום.

תוחלת החיים נמצאת במגמת עלייה בכל העולם המערבי וכן בישראל. בהתאם לכך עולה בהתמדה שיעור האוכלוסייה הנמצאת בגיל השלישי, ויחד עמה גדלים הצרכים בתחום הבריאות והסיעוד. האוכלוסייה החלשה ביותר במדינה היא זו של הקשישים הסיעודיים. זהו הדור שהקים את המדינה, והדרך שבה אנחנו מתייחסים אליו היא תמונת מראה של החברה שלנו.

בשנים האחרונות הפכנו אבן על אבן כדי למצוא פתרון במסגרת השוק העבודה המקומי, אך לשווא. ישראלים לרוב אינם מעוניינים בעבודה זו. למעשה, כל המדינות המערביות מתמודדות עם בעיה דומה של מחסור במטפלים לתחום הסיעוד. במדינת ישראל, כמו בכל העולם המערבי, אזרחים מקומיים לא מעוניינים לאייש את תפקידם של המטפלים - אלו המאכילים, רוחצים ודואגים להיגיינה ולדברים הכי רגישים שלהם זקוקים הקשישים המאושפזים במוסדות סיעודיים ושאותם הם אינם מסוגלים לבצע בכוחות עצמם. עד השנים האחרונות הועסקו בענף עולים מחבר המדינות לשעבר כמטפלים, אך אלה הזדקנו ופרשו, וכיום אין מי שיחליף אותם ויטפל בקשישים הסיעודיים. ניסיונותינו הרבים לגייס עובדים מהאוכלוסייה הישראלית לא הסתייע. שיתפנו פעולה עם משרדי הכלכלה והקליטה, הצענו תוכניות העסקה ייחודיות בלשכות התעסוקה, פנינו למגזרים שבהם קיים שיעור אבטלה גבוה, והצענו גם הסעות והטבות, אך ללא הואיל.

למוסדות הסיעודיים בישראל יש כיום מחסור של כ-3,000 מטפלים סיעודיים. כאמור הפתרון היחיד הוא אישור להבאת עובדים זרים. פתרון זה אינו חדש: תחום הסיעוד בבית נשען כאמור באופן מוחלט על עובדים זרים. שם מטפל עובד זר בחולה סיעודי אחד. גם בעולם המערבי נמצא הפתרון בדמות הבאת עובדים זרים. כך מטפלים עובדים ממזרח אירופה במוסדות סיעודיים במערב אירופה, ועובדים מדרום אמריקה בחולים בצפון אמריקה. הבאת עובדים זרים לתחום האשפוז הסיעודי תאפשר לנו להיטיב את חייהם של 27 אלף מאושפזים סיעודיים בישראל. מדובר ביחס של עובד אחד לעשרה מטופלים. עובדים אלה יקבלו מאיתנו את כל ההכשרה והפיקוח, כולל לימודי עברית, הם יעבדו שמונה שעות ביממה ויקבלו שכר על פי החוק במדינה.

ישראל צריכה להבין ולהשלים עם העובדה שהמחסור בעובדים בענף זה אינו ניתן לפתרון במסגרת שוק העבודה המקומי. בהמשך לבשורה שכחלון בישר בענף הבנייה, כולי תקווה שלא ישכחו את הקשישים, את אלה שאינם יכולים לצאת ולמחות על מצבם; ששר האוצר כחלון, שרגישותו לאוכלוסיות המוחלשות ידועה לכל, יתאים את המודל המתוכנן בשוק הבנייה גם לתחום הסיעוד, ויפתור את המשבר במהירות.

הכותב הוא יו׳׳ר איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל