המרחב הקיברנטי מזמן אתגרים רבי עוצמה בתחומים שונים ומגוונים, אשר רבים מהם בשלבי התהוות והתפתחות. אנחנו, כאזרחים, ארגונים, חברות ומדינות, טרם מודעים למלוא היקפם ומשמעותם בנושאים כמו משפט, פרטיות, צנעת הפרט, מדיניות, התגוננות, זיהוי, התרעה ועוד.
לאחרונה התבשרנו על דליפת כארבע מיליון רשומות של עובדי ממשל בארצות הברית, בעבר ובהווה, דליפת פרטיהם של 1.25 מיליון מקבלי פנסיה ביפן, וכן 1.1 מיליון רשומות של מבוטחי חברת ביטוח רפואי בארצות הברית. מדי שבוע מתרחשים אירועים ברחבי העולם הקשורים בפריצות למאגרי מידע והדלפת מיליוני רשומות של אזרחים, לקוחות וגורמי ממשל; שיבוש והשבתת מערכות פיזיות שונות באמצעות פריצה למערכות המחשב השולטות בהן ופגיעה בפעילות אינטרנטית. זאת לצד דיווחים על רוגלות (תוכנות ריגול) שונות אשר נטען כי מטרתן איסוף מודיעין על שיחות הגרעין של המערב עם איראן, ומנגד טענות כי איראן הפעילה מצדה תוכנית ריגול קיברנטי לאיסוף מידע על יעדים שונים.
מדובר בסכנות ברורות ומיידיות הניצבות בפניה של מדינה מודרנית הנסמכת על טכנולוגיה מתקדמת לשם התנהלותה השוטפת. אתגרים אלה, שבהם יעסוק כנס הסייבר הבינלאומי החמישי של המרכז לחקר הסייבר על שם בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף מטה הסייבר הלאומי, שיתקיים בשבוע הבא, ניצבים בפני כל מדינה וכל מגזר, בכללו זה הצבאי בישראל.

לשם התמודדות זו התבשרנו על כוונת הרמטכ״ל להקים בשנתיים הקרובות גוף חדש אשר יאחד את מרבית פעילות ההגנה וההתקפה בצה״ל בזרוע סייבר חדשה.
אם נצמצם את ראייתנו לכדי פעילות הגנה קיברנטית על מערכותיו השונות של צבא מודרני, ניווכח שזו פעילות מורכבת. ראשית, המרחב הקיברנטי נעדר גבולות גיאוגרפיים. שנית, ייחודה של זרוע זו בכך שהיא חוצה תחומים וחילות באופן שייתכן שלא הכרנו קודם לכן; הגנה קיברנטית למערכותיו של צבא כוללת הגנה על מערכות תקשורת, שליטה ובקרה ומערכות נשק מתקדמות.
כל אלה מציבים אתגרים רבי עוצמה בהקמת זרוע סייבר זו, כמו בכל ניסיון לממש הגנה מקיפה ורב־מערכתית מפני איומי סייבר במדינה מודרנית. פעילות זו ממחישה שוב את היות המרחב הקיברנטי לא רק ממד התופס אחיזה הולכת וגוברת על חיינו בשל היותם של אלה טכנולוגיים וממוחשבים, אלא גם את היותו כלי נוסף בארסנל הקיים בידי פרטים, ארגוני פשיעה וטרור ואף מדינות. לפיכך, יש צורך להיערך גם במישור הצבאי מפני שלל איומים של שחקנים מגוונים, אשר לעתים אינם באים לידי ביטוי בעולם הפיזי באופן שצבא מודרני נאלץ להתמודד מפניהם.
הצלחת צה״ל להקים זרוע סייבר זו וההתמודדות השוטפת עם שלל האתגרים הניצבים בפני צבא מודרני וטכנולוגי יהוו דוגמה מוחשית למידת הצלחתה של מדינה מפותחת בעידן הטכנולוגי להתמודד בצורה רחבת היקף, שוטפת ומערכתית עם אתגרי ואיומי המרחב הקיברנטי.
הכותב הוא מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר וישתתף בכנס הסייבר בשבוע הבא באוניברסיטת תל אביב