לא ייתכן שילדים יהיו קורבן למאבק בין מפלגות. אפליה של ילד על רקע מוצאו העדתי היא פגיעה חמורה ביותר, ללא שום הצדקה. מוסד המבקש להיות ממלכתי וליהנות מכספי המדינה לא יכול להיות חלק מהתופעה החמורה הזאת.חוק זכויות התלמיד קובע שמי שמפלה תלמיד על רקע עדתי דינו מאסר שנה או קנס. גם חוק זה אינו נאכף כראוי, ועכשיו אותו אדם או מוסד יוכלו גם להמשיך ולקבל תקצוב ממשלתי על אף מדיניות אפליה שהם נוקטים נגד ילדים. זה כמו שמחר נחליט שאסור שיהיה חבר כנסת ספרדי. זה היה עובר בשקט? אז למה אני יכול להחליט שבית הספר שלי לא מקבל תלמידים ולהישאר בכל זאת מוסד ממלכתי המקבל תקציבים מהמדינה?מבחינתנו כל התלמידים שווים, לא משנה למי הם מתפללים או מה מוצאם. כל תלמיד זכאי לחינוך ממלכתי בבית הספר. כשמפלים ילד אומרים לו: "אתה פחות טוב". זה משהו שאסור לעשות לילד.החוק שהוצע, ונפסל אתמול לאחר התנגדות של הקואליציה, בתוכה גם ש"ס, נראה הגיוני כל כך, עד שהוא חייב לעבור. ועכשיו נכנס המשחק הפוליטי ודרס זכות בסיסית של הילדים, שלא יכול להיות שהם חלק מהמשחק הפוליטי.בהיותי חבר בפורום הנהלת ועדי ההורים היישוביים, המייצג את הורי כל תלמידי מדינת ישראל מכל מוצא או עדה ורואה בשוויון זכויות התלמידים ערך עליון, אני סבור שחבל שכנסת ישראל נכשלה בתפקידה הממלכתי בשמירה על זכויות האזרח בכלל ועל זכויות הילדים בפרט.

הכותב הוא חבר הנהלת פורום ועדי ההורים היישוביים