מחר אנו מתחילים את שנת הלימודים התשע”ח עם סיום חופשת קיץ שבה אגרנו כוחות, לאחר שנה של עבודה קשה שבה קידמנו מגוון נושאים. אחד הנושאים המרכזיים שמועצת התלמידים והנוער הארצית עוסקת בו הוא התאמת מערכת החינוך למאה ה־21, במטרה לצייד את בוגרי מערכת החינוך בארגז כלים פרקטי, ערכי ורלוונטי לחיים האמיתיים.

בשנה האחרונה העלינו את הנושא לסדר היום באמצעות כנס “קול החינוך” - כנס היסטורי בהשתתפות נציגי המועצה, מורים, מנהלים, מפמ׳׳רים ובכירי מערכת החינוך. דרך דיאלוג פתוח, יצרנו חזון ממשי והגדרנו יחד, בשיתוף פעולה מלא, כיצד צריכה להתנהל מערכת החינוך ואילו שינויים אנו רוצים ליצור בשטח. את הכנס יזמנו בעקבות תהליך ארוך שנבע מתוך הצורך של תלמידי ישראל, שהבהירו שוב ושוב את הנחיצות בהטמעת תכנים אקטואליים במערכת החינוך.

אנו במועצת התלמידים והנוער הארצית מאמינים כי מערכת החינוך חייבת להיות מותאמת לתלמידים ולמציאות המשתנה. כיצד יכול להיות שבוגרי תיכון לא יודעים לבצע פעולות פשוטות כמו לפתוח חשבון בנק? המערכת חייבת לכלול שיעורי חינוך פיננסי, חינוך למיניות נכונה, שיח אקטואלי וערכי, על מנת להכשיר את התלמידים לעולם המבוגרים. במהלך השנתיים האחרונות, פועל במועצה צוות ״חינוך לחיים״, שמטרתו לקדם את הנושא וליצור תהליך של התחדשות בתוכנית הלימודים.

לפני ארבעה חודשים בחרו כ־700 צירי ועידת מועצת התלמידים והנוער הארצית את הנושא ״ישראליות משותפת״ כמטרה מרכזית שבה נעסוק בשנה הקרובה על ידי יצירת שיתופי פעולה וחיבורים בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. בה בעת, המועצה פועלת במטרה לקצר את זמן ההמתנה הממושך לטסט, אוכפת את ביצוע החלטות חוזר מנכ׳׳ל בנוגע לשעות האפס, מקדמת את הורדת גיל הבחירה לכנסת ל־17 ועוד נושאים רבים וחשובים. מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת, מעניינת, מאתגרת וערכית.

הכותב הוא דובר מועצת התלמידים והנוער הארצית

הביאה לדפוס: עפר לבנת