לאחרונה שב ועלה נושא סגירת תאגיד השידור הציבורי החדש. זו לא הפעם הראשונה שהשידור הציבורי נמצא בעין הסערה, וכל מערכה כזו מחלישה את העיתונאים והופכת אותם ליותר ויותר תלויים בפוליטיקאים. חלק מהעיתונאים החרדים לגורל פרנסתם הופכים פחות אובייקטיביים ופחות נשכניים, תוך חיים תחת איום תמידי (גם אם לא מפורש וגם אם מרומז) כי יש מי ששולט בגורל מקור פרנסתם.

נדרש פתרון משמעותי שיבטיח את המשך עצמאותה של העיתונות ככלב השמירה של הדמוקרטיה, כלב שיעמוד על המשמר ולא יהיה תלוי בפוליטיקאים כדי שיהיה לו (ולילדיו) מה לאכול. חוק יסוד: התקשורת צריך להבטיח ביסודות חוקתיים את יכולתם של כלי התקשורת הציבוריים להעביר ביקורת על הישובים על כס השלטון ואת ההפרדה בין הגורמים באופן כזה שמעמדם לא ישתנה מדי שנה לפי גחמה של ראש ממשלה, או לפי מידת הנאמנות שאותם העיתונאים מפגינים כלפי שרי הממשלה או מדיניות זו או אחרת.

השיטה לא חדשה - כולנו זוכרים את מה שנחווה כהתעללות בעובדי רשות השידור שחיו שנים בין תקווה לייאוש, כאשר כל אמירה של פוליטיקאי זה או אחר השפיעה על עבודתם. רובנו כבר שכחנו, אבל רק לפני כמה שנים היו כאן ערוצים מקומיים שגם הם צומצמו עד שלבסוף נסגרו בהחלטה רגולטורית, ועובדיהם למרבה הצער מצאו עצמם ללא עבודה וללא פרנסה.

במדינת ישראל קיימת הפרדת רשויות שמצויות במשחק כוחות מתמיד. לשלוש הרשויות המסורתיות התווספה לפני שנים רבות התקשורת ככלי רב־עוצמה ובעל השפעה. כדי שתוכל לבצע בהגינות את תפקידה, היא חייבת להיות בלתי תלויה. חוסר היציבות בתקשורת הנובע מהחלטות ממשלה פוגע קשות בעצמאות זו. עיתונאים רבים התלויים בהחלטה של פוליטיקאים אינם יכולים להיות חופשיים. הם לא יכולים לבקר, לחקור ולשמור על הדמוקרטיה בצורה אפקטיבית. נכון, ישנם גם ערוצים מסחריים, אבל גם הם תלויים במידה רבה בגורמים חיצוניים בעלי אינטרס וגם הם זקוקים לרישיון מהממשלה, כפי שאפשר היה לראות במשבר ערוץ 10.

ראוי כי גם עיתונאים יזכו בסוג של חסינות, כזו המבטיחה להם כי תחקיר ראוי העומד בסטנדרטים של אתיקה עיתונאית יוכל להיעשות ללא חשש מלחצים פוליטיים, ובלי שהיו מאוימים מכך שכל כתבה או ראיון יכולים להוות זרז לסגירת ערוץ התקשורת ולפיטורים שלהם ושל חבריהם.

חוק יסוד: התקשורת יגן על עצמאותה של התקשורת ויבטיח כי סגירת ערוץ תקשורת יעבור רק בחקיקה ראשית וברוב מיוחד שאינו אגבי ומקרי; רוב שניתן להשיג רק כשבאמת ובתמים רובם המוחלט של חברי הכנסת מבינים כי ערוץ התקשורת עשה דברים שלא ייעשו, ולא על בסיס אינטרסים פוליטיים כאלו או אחרים.

חוק יסוד כזה יוכל להבטיח המשך תקשורת הוגנת ללא חת, נשכנית וכזו שהאנשים המרכיבים אותה יכולים לעבוד בשקט וללא חשש מאיום על פרנסתם רק בשל העובדה שהם עושים את עבודתם ושומרים על הדמוקרטיה, כפי שראוי שתישמר במדינה כמו שלנו.