אחד הממצאים המרכזיים של קהילת המודיעין האמריקאית בעקבות פיגועי ה־11 בספטמבר עסק בחוסר שיתוף הפעולה ובסנכרון הבלתי מספק בין סוכנויות המודיעין השונות (בארה"ב יש 17 כאלה ברמה הלאומית). בין השאר, התגלו חוסר שקיפות במידע וחוסר תיאום באיסוף ובאופרציות המבצעיות. בעקבות זאת הוחלט על הקמת סוכנות מודיעין חדשה הכפופה ישירות לנשיא, ה־DNI - "המינהל הלאומי למודיעין" (Director of National Intelligence). בין תפקידיה המרכזיים - לנהל ולסנכרן בין כלל סוכנויות המודיעין; לתדרך את הנשיא והקונגרס על פי הצורך; לקבוע את מוקדי העיסוק והאיסוף לאור דגשי הנשיא ולהקצות משאבים בהתאם.

הסוכנות מאוישת על ידי נציגים של סוכנויות המודיעין השונות ומורכבת ממנהלי משימה המופקדים על האיומים המרכזיים, ובהם איראן, קוריאה הצפונית, טרור ונשק בלתי קונבנציונלי.

בחודש שעבר פרסם ה־DNI "דוח איומים לאומי" עדכני, המתואם עם כל גופי המודיעין בארה"ב, שממנו עולות תובנות משמעותיות, שגם ישראל צריכה לתת עליהן את הדעת. מדובר אומנם בדוח גלוי ובלתי מסווג, אך מניסיון העבר, הוא מייצג בצורה טובה את תפיסת האיומים של המודיעין האמריקאי והינו בבואה של הדוח החסוי. להלן עיקרי הדברים:1. איום הסייבר: על פי הדוח מדובר באחד האיומים המרכזיים שבפניהם ניצבת ארה"ב, הטומן סכנת פגיעה בתשתיות לאומיות ברחבי העולם. בהיבט זה מצוין הפוטנציאל הגבוה להפתעות, העלייה בעוצמת האיום ובהיקפו, ומגוון האויבים, המורכב הן ממדינות והן משחקנים לא מדינתיים, כולל ארגוני פשע ואנשים פרטיים. רוסיה, סין, קוריאה הצפונית ואיראן מוזכרות כמדינות המאיימות ביותר בממד הסייבר, תוך הדגשת עלותה הנמוכה יחסית של לוחמת סייבר מול התועלת הגבוהה. בנוסף, מצוין כי גם היכולות של ארגוני הפשיעה והטרור בממד הסייבר הולכות ומשתפרות.

2. נשק להשמדה המונית ופרוליפרציה (הפצה) שלו: הדוח מתייחס לעלייה במאמצי מדינות וארגוני טרור להשיג נשק להשמדה המונית ומדגיש את הפעלת הנשק הכימי בסוריה, הן על ידי המשטר וחיזבאללה והן על ידי דאע"ש, כעליית מדרגה בתחום שעלולה להוביל להפעלתו גם בעימותים נוספים. הדוח מציין את הקלות הגוברת של העברת טכנולוגיות רלוונטיות לנשק השמדה המונית, כמו גם זליגת ידע ומומחים בין מדינות וארגוני טרור. גם בהיבט זה מתייחס הדוח לרוסיה, סין וקוריאה הצפונית, שלכולן תוכנית טילים וגרעין משמעותית, כבעלות פוטנציאל לפרוליפרציה גבוהה. מעניינת ההתייחסות לאיראן ולעמידתה בהסכם הגרעין: לפי המודיעין האמריקאי, באיראן גובר החשש מביטול ההסכם על ידי ארה"ב, וטהרן מצפה כי האיחוד האירופי ושותפותיה האחרות ישמרו את ההסכם. בהתייחס לסוריה ולדאע"ש, מדגיש הדוח כי למרות המאמצים הבינלאומיים, שני הצדדים עדיין מחזיקים ביכולות כימיות ובאמצעים לפיזורם.

3. איום הטרור: האיום המרכזי מיוחס לארגונים הסוניים, בדגש על דאע"ש ואל־קאעידה. אחריהם מוזכרים איראן וארגון החסות השיעי שלו, חיזבאללה. למרות הניצחונות הקרקעיים של הכוחות הלוחמים בדאע"ש בסוריה ובעיראק מציין הדוח כי הארגון ימשיך לפעול במרחב גם בשנה הקרובה, וינסה לבצע פיגועים בעלי אפקט תודעתי ברחבי העולם. מגמה זו תימשך גם בקרב הארגונים המזוהים עם אל־קאעידה. הדוח מדגיש את העלייה באיום מצד פעילים קיצוניים תושבי ארה"ב, ואת האתגר הגדל באיתור מקדים שלהם. בהתייחס לאיראן ולחיזבאללה, מתואר המשך מגמת הלחימה בסוריה וההתבססות במרחב.

4. ההיבט הטכנולוגי: המצאות חדשות, כמו גם התפתחות של יכולות קיימות, מציבות איום לשינוי מבני עמוק בשוקי העבודה בעולם, במשק האנרגיה העולמי ובמגזר הבריאות. שינויים טכנולוגיים אלו מחייבים, לדעת כותבי הדוח, התאמה מהירה של הרגולציה האמריקאית, מודעות ליכולות המשתפרות של היריבים, ניתוח ההשפעות על משקים מסורתיים, ומעל הכל, מציבים איום על ההגמוניה האמריקאית על הכלכלה העולמית.

5. כלכלה ואנרגיה: למרות הערכות כי צפויה צמיחה עולמית של כ־3.9% ב־2018, המדינות החלשות ימשיכו להתקשות בניהול כלכלותיהן. דגש רב ניתן למחיר היציב אך הנמוך יחסית של הנפט, שבנוסף לעצמאות האנרגטית הגוברת של ארה"ב מוביל להשפעה שלילית ביותר על כלכלת המדינות המבוססות על יצוא נפט (בעיקר ונצואלה, ערב הסעודית ומדינות המפרץ, אנגולה, ניגריה, עיראק, לוב ואיראן).

6. יציבות ומשילות: העלייה במספר מוקדי החיכוך והלחימה והאזורים חסרי המשילות וכן התגברות המגיפות ופגעי הטבע מעלות את הסבירות לפליטות ברחבי העולם. הדוח מציין את העלייה בסיכון לדמוקרטיות בעולם לנוכח ההשפעה של שחקנים זרים על אוכלוסיית מדינות אלו באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות. כמו כן, ישנה התייחסות לשינויי האקלים, להתחממות הגלובלית, לזיהום האוויר ולמחסור הגובר במים ולהשפעתם על יציבות המדינות השונות.

הדוח מתייחס גם ללוחמת מודיעין ולמבצעי תודעה והשפעה, למלחמה בשליטה בממד החלל והלוויינים, לארגוני הפשע המאורגן המקומי והבינלאומי, בדגש על ניסיונות של האחרונים ליצור אתגרי משילות במדינות שונות בעולם, לפגוע בממשלות ובגופי ממשל, להטיל דופי ביציבות של גופים ותהליכים פיננסיים ובתשתיות קריטיות ועוד. כותבי הדוח בחרו להתייחס גם לאיום מהברחות הסמים למדינה, תוך שהם מדגישים את העלייה המתמשכת במקרי המוות בארה"ב כתוצאה משימוש בסמים (יותר מאשר בתאונות דרכים, בהתאבדויות ו/או באירועי רצח).

# # #

כאמור, הדוח נכתב מהזווית האמריקאית, ולכן מאפשר להעריך במה צפויה ארה"ב להתמקד, על כל המשתמע מכך למדיניות הישראלית ולדגשי העבודה של קהילת המודיעין שלנו. ככלל, המזרח התיכון - האיום המתמשך על יציבות המשטרים באזור (מצרים, ירדן, ערב הסעודית) ועל כלכלותיהם ואיום הטרור השיעי והפלסטיני, בדגש על חיזבאללה וחמאס, שאינם נכללים בראש רשימת איומי הטרור שלהם - אינו מצוי בראש פירמידת העיסוק של המודיעין האמריקאי.

הדוח מצביע גם על פגיעה באמון בעלות הברית של ארה"ב בתמיכתה בהן, ובפוטנציאל של מדינות אלו להדק את יחסיהן עם רוסיה, סין ואחרות. בולטת ההתייחסות לאיום הסייבר על מדינות מתקדמות (כדוגמת ישראל), ולכך שההתפתחות הטכנולוגית המואצת מצמצמת את יתרונן האיכותי. כמו כן, יש לייחס חשיבות לפוטנציאל ההשפעה שיש למדינות ולשחקנים אחרים באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות.

הכותב שימש כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין וכקצין מודיעין ראשי