בשנים האחרונות אנו עדים לשיטות שונות בהן נוקטות רשויות המס בישראל על מנת להילחם בתופעה של ההון השחור ומעלימי המס. אפשר לראות זאת כשיטת המקל והגזר. מחד, רשויות המס משכללות את האמצעים לאיתור מעלימי מס, למשל שיתופי פעולה עם מדינות רבות לאיתור ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק ובמקורות הכנסה לא מדווחים.

מאידך, המדינה מאפשרת למעלימי המס לבוא מרצונם החופשי, "להתוודות" לשלם את המס ולהימנע מהליך פלילי, למשל - הליך גילוי מרצון. אחד הצעדים לחשיפת הון שחור הינו טופס 5329, ובשמו הרשמי: "דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל". בחודשים האחרונים, למעלה מ- 100 אלף אנשים מצאו בתיבת הדואר שלהם מכתב בתיבת הדואר שמכיל בתוכו את טופס 5329.

מהו טופס 5329?טופס 5329 הינו טופס שנשלח בדואר לאלפי ישראלים, שטופס זה הוא בעצם דוח שעל מקבל המכתב למלא ולשלוח חזרה לרשויות המס. מקבל הטופס בעצם נדרש להצהיר על כל מקורות ההכנסה שלו וכל הנכסים שלו ושל בת הזוג שלו, הן בארץ והן בחו"ל. על מקבל הטופס למלא ולשלוח את ההצהרה בתוך 30 ימים מיום קבלתו. חשוב לוודא כי מילוי הטופס נעשה בקפידה, שכן מילוי הטופס בצורה חלקים, תוך השמטה של נכסים או הכנסות, אם בצורה מכוונת ואם בתום לב, עלולה להוביל לחקירה ואף לעבירה פלילית. כמו כן אי הגשת הטופס כלל או איחור בשליחתו, אף עלול להוביל לסנקציות פליליות.עו"ד יוסף קרטה
 

מהם "ברי המזל" שעלולים למצוא בתיבת הדואר שלהם את טופס 5329?

רשמית, לא פורסמו הקריטריונים שלפיהם החליטו רשויות המס מדוע יש לשלוח את הטופס לאלמוני ולא לפלוני. יחד עם זאת, ישנם מספר מאפיינים דומים לכל מי שקיבל את טופס 5329: 

- אנשים שיש להם בחשבון הבנק "פעילות חריגה". למשל, הפקדות ומשיכות המעוררות חשד.

- אנשים הטסים הרבה פעמים בשנה לחו"ל או השוהים בחו"ל מעל ל-90 ימים בשנה. החשד הוא שאנשים אלו מחזיקים במקורות הכנסה לא מדווחים לרשויות המס, כגון נכסים.

- אנשים המחזיקים ביותר מדירה אחת.

- יחידים אשר התקבל עליהם מידע לרשויות המס דרך "המלשינון" וקיים חשד לגביהם כי הם מעלימי מס.

מה עושה מי שכבר קיבל את טופס 5329 ומה עושה מי שעוד לא קיבל:

ראשית, אין זה אומר כי מי שכבר קיבל את טופס 5329 שהוא בגדר מעלים מס או תחת חקירה סמויה. נכון יהיה לומר כי מי שקיבל את הטופס נמצא "תחת הרדאר" שלרשויות המס, ויכול להיות שמילוי הטופס בצורה שגויה או אי מילויו כלל, יוביל לתשתית לפתיחה בחקירה. מי שקיבל את הפנייה מרשויות המס, רצוי שיפנה לעורך דין המתמחה במיסים, שיוכל לייעץ ולכוון כיצד למלא את הטופס, דבר אשר עלול לחלץ מהליך פלילי. 

מי שעוד לא קיבל את טופס 5329 וחושש כי הוא עומד בקריטריונים לקבלת הפנייה, למשל אם הוא משכיר דירות והתמורה בגין השכירות מחוייבת במס, אך אין הוא דיווח על כך – חייב לפנות לעורך דין המתמחה במיסים על מנת להסדיר את החוב מול פקיד השומה ובכך להימנע מהליך פלילי. ישנן מספר דרכים לעשות זאת, אחת מהן היא למשל הליך הגילוי מרצון.  חשוב מאוד לשים לב, גם אם מדובר בסכומים "נמוכים יחסית", אין להקל בכך ראש, ותמיד עדיף להסדיר את החוב מול רשויות המס, מאשר להיתפס ולשלם על כך ביוקר. . ישנה חשיבות רבה למילוי נכון של הטופס כיוון שרשויות המס מבצעות עיבודים לתשובות ובד"כ פותחות תיקים בפקידי השומה עד 7 שנים אחורה ובקשת הצהרות הון למילוי.

לסיכום: 

לכל יחיד אשר מפיק הכנסות אשר אינן מדווחות, אם מקורן בחו"ל או מהשכרת דירות או מכל מקור אחר, זה הזמן לבוא ולהצהיר על הכנסות אלו, רצוי באמצעות עורך דין מומחה במיסוי, ולא לחכות למכתב שיגיע בדואר, או לדפיקה בדלת של רשויות המס. האכיפה וכן הענישה בשנים האחרונות הולכת ומחמירה, ולכן חשוב מאוד למי שעוד לא הצהיר על הכנסות לא מדווחות, לעשות זאת, ויפה שעה אחת קודם. ישנם מסלולים שונים, כגון גילוי מרצון, כופר מס ועוד, שבאמצעותם רשויות המס מעודדות מעלימי מס לבוא ולהצהיר על הון לא מדווח, ובכך להימנע מהליך פלילי.

יוסף קרטה הינו עורך דין המתמחה במיסוי