דברי השסע של הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף נגד חלק ניכר מהעולים ממדינות חבר העמים, פגע כברק ברקמות העדינות, הבודדות והרעועות שעדיין מאחדות את הקרעים בעם ישראל. אין ספק שזוהי שנאת חינם, חטא גדול ועתיק שמלווה את העם היהודי משחר ההיסטוריה שלו, חטא שכידוע הביא לחורבן בית שני ולגלות הארוכה בעקבות זאת.

היה מצופה מהרב הראשי הנכבד שיקרא וילמד ממשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל, שנשאל פעם מדוע הוא כל כך אוהב את אלה המכונים “חילונים” ולא חושש שמא הוא יאהב בטעות את מי שאין הוא ראוי לאהבתו? על כך השיב הרב: “מוטב שאכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם, כיוון שכישלון האדם באהבת חינם לעולם אינו כישלון”.

הרב קוק, שהרבה לדבר על שנאת חינם, הוסיף כי האהבה והרצון להיטיב עם כולם ללא גבול לא צריכים לנבוע מהרצון לקרב לתורה. השאיפה לאהוב על מנת שכולם יהיו דומים היא שאיפה קדומה המתוארת בתורה במעשה “דור הפלגה”, הדור שלאחר המבול שחשש ממבול נוסף ורצה שכולם ינהגו כמוהו, ומי שלא נהג כך נחשב לכופר וחוטא, מה שהגביר את הפילוג והשנאה והביא למלחמות והרבה צרות.

הרב קוק. מתוך ויקיפדיההרב קוק. מתוך ויקיפדיה

על פי תורת הקבלה, שנאת חינם היא חלק טבעי מהתפתחות המין האנושי כפי שנאמר: “יצר לב האדם רע מנעוריו”, והכוח האגואיסטי השלילי גדל בהתמדה אצל כל אדם ויוצר שנאה והפרדה, לכן הדרך היחידה למנוע את כל הרוע הזה היא לחזק ולדבוק בחיובי ובמחבר בעם כדי לאחד אותו.

זה מה שמצופה מרב ראשי בישראל, בשעה שפוליטיקאים לא מפסיקים לשסע ולגרור את העם לשנאת חינם, זו שעתם של רבנים וחכמי תורה לאחד את העם, ובכך למנוע חילול השם. כידוע, שנאת חינם יש בה חילול השם, ועל כן כל יהודי מאמין חייב למנוע זאת מפני “שבמקום שיש בו חילול השם אין חולקים כבוד לרב”. מכאן שלא רק שאין פה מקום לחלוק כבוד לרב הראשי הנכבד, יש כאן הרבה שאלות ותהיות על הדברים הקשים שנאמרו על העולים בעיתוי הזה, ושיש בהם כאמור חילול השם ושנאת חינם.

אין זה חדש שבין העולים הרבים שהגיעו לאורך הזמן עם גלי העלייה הגדולים ממדינות חבר העמים יש נישואי תערובת ויש כאלה שעל פי ההלכה אינם יהודים למהדרין, אבל אסור לשכוח שלצדם יש רבים, צאצאי יהודים שהקריבו את נפשם לאורך שנים כדי לשמר את היהדות. ובין אלה שיהדותם הכשרה מוטלת בספק על פי הרב עובדיה, יש לא מעטים ששירתו ומשרתים בצה”ל, ובתוכם גם כאלה שהקריבו נפשם על קידוש השם למען המדינה, וראויים לכל הכבוד וההדר הראוי. כל זאת בשעה שאלפי צעירים יהודים חרדים מנצלים את חוק תורתם אומנותם להשתמט משירות צבאי, מחובה לאומית אלמנטרית.

אכזבה נוספת נרשמה עם פרסום תגובתו של הרב לטענות נגדו: “יש מי שחשים עצמם נפגעים מאופן הצגת הדברים תוך סילוף בוטה על ידי גורמים פוליטיים אינטרסנטים כנגד מסורת היהדות וההלכה, המסיתים כבר חודשים ארוכים כנגד מסורת ישראל וההלכה”. 

במחילה מכבודו, לא לתגובה ותשובה כזו מצפים מרב ראשי בישראל בימים אלה. אילו היו נשמעים בין הדברים דברי חרטה וסליחה, ניחא. זאת תגובה של פוליטיקאי, שמותירה טעם מר בקרב כל מי שמצפה מרב ראשי בישראל שיהיה בו קמצוץ מדרכו והתנהלותו של הרב קוק המנוח, שהרי כבר נאמר במקורותינו: “דרך ארץ קדמה לתורה”.