בימי המחאה הציבורית הנוכחית ומשבר הקורונה צף ועולה על פני השטח הניכור שבין האזרח לממשל בהיעדר ערוצים ומסגרות של היוועצות הדדית והידברות. אין ספק כי תהליכים משתפים הם צורך השעה, וכי הציבור מבקש להיות מעורב בקביעת סדרי העדיפויות, בגיבוש כללי אתיקה וטוהר המידות של נבחריו, בתהליכי קבלת החלטות ובהתוויית עתיד המדינה וגורל אזרחיה.

בתהליכים אלה טמון פוטנציאל של תרומה לבניית הסכמות ולגיבושן, למניעת קונפליקטים, לצמצום פערים ולהפחתת הניכור שבין האזרח לממשל. חבל מאוד שלא הוחל בתהליכים אלה מבעוד מועד ובעת רגיעה, כאשר הדי הפגנות ומחאות המוניות ומשבר בריאותי, כלכלי וחברתי אינם מרחפים באוויר. יש לצאת שוב ושוב בקריאה לממשלה להקדיש תשומת לב מרבית ולתת עדיפות לשיתוף הציבור ולקשרי גומלין תמידיים, ובכך לאפשר הזרמת מידע, ציפיות, השגות והצעות מהציבור אל קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות במוקדי הממשל.

ההפגנות בבלפור, קרדיט: דוברות המשטרה

אילו הקריאה לשיתוף הציבור אשר הושמעה לא פעם בעבר הייתה נענית בזמנו ואם היו מוקמים באופן יזום על ידי הממשלה פורומים של הידברות רצופה ושיתוף מתמיד עם נציגי ציבור אותנטיים וארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי, היה אולי נחסך גל המחאה הנוכחי. כך האנרגיות החיוביות האצורות בציבור היו מתועלות באופן ממוקד ואפקטיבי לאיתור ולליבון משותף של הבעיות ולמציאת פתרונות הולמים ומוסכמים. עדיין לא ברור לאן תוביל המחאה ההמונית הנוכחית נגד שחיתות שלטונית, ומה יהיו תוצאות הביקורת הציבורית על מחדלי הממשלה וכישלונותיה בטיפול במשבר הקורונה. עם זאת, לא מאוחר מדי לגבש דגם משופר של יחסים ושיתוף בין המדינה לציבור על מרכיביו השונים ולאפשר לו, גם בימים כתיקונם, להיות שותף אמיתי וגורם משפיע בעל מעורבות חיובית ובונה. נקווה שגורמי הממשל הנוגעים לדבר ירימו את הכפפה ולא ימתינו לגל המחאות הבא או למשבר עתידי.

דווקא על רקע משבר הקורונה, שהוא בעל השלכות חמורות ברמה הבסיסית ביותר של הקהילה, של התא המשפחתי ושל הפרט, חשוב מאוד שגורמי הממשל יהיו קשובים יותר מתמיד לרחשי לב הציבור וישתפו את נציגיו האותנטיים בשיקולים, בלבטים ובקבלת ההחלטות. חשיבות שיתופם של אזרחים המייצגים קהלים שונים ממגוון רחב של מגזרים וארגונים רבה עוד יותר בתקופה של מאבק ציבורי בשחיתות השלטונית ושל מחאה חברתית רחבה. יש ערך רב במתן אפשרות למובילי דעה להזרים מידע, ציפיות, השגות והצעות, להשמיע קול ולהשפיע.

בימים אלה של פריחת הרשתות החברתיות, שהפוסטים המועלים בהן מתאפיינים בשטחיות, רדידות, התלהמות וגישה פופוליסטית, ובמקרים רבים גם אגוצנטרית, יש ערך רב ומשקל לשיתוף מייצגי קהלים שונים במגוון רחב של תחומים ונושאים שכל אחד מהם מוצג מנקודת מבט אותנטית, מזווית אישית ומקורית, ובסמיכות מספיקה לאירוע אקטואלי שיש לגביו עניין ציבורי .

האנרגיות החיוביות האצורות בציבור עשויות להוביל לאיתור ולליבון משותף של בעיות ברמה הלאומית, אם יתועלו באופן ממוקד ואפקטיבי. יש לקוות כי המסרים ועיקרי הדברים המובעים על ידי נציגי ציבור ייזכרו, יופנמו על ידי קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות, ואף ישפיעו ויובילו ליישום ולשינויים. 

הכותב הוא חבר הנהלת תנועת "אומץ"; שימש יו"ר עמותת הסגל הבכיר בשירות הציבורי