לפי חוזר המנכ"ל של משרד החינוך, מועמדות ומועמדים לניהול בית ספר חייבים במכרז, כאשר החוזר קובע כי תנאי הסף המקצועיים והאקדמיים הנדרשים הם ניסיון של לפחות חמש שנים בהוראה, תואר שני, תעודת הוראה ולימודים בתוכנית להכשרת מנהלים. בנוסף, מודגש בחוזר כי על כל מועמד לעבור ראיון על ידי ועדת יועצים, בראשות מנהל המחוז או נציגו.

עם זאת, הממצאים בשטח מגלים כי העקרונות הסטטוטוריים הכתובים בחוזר נשארים פעמים רבות בגדר המלצה. דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה מגלה כי למעלה ממחצית מהמנהלות והמנהלים אינם מתמנים לתפקידם באמצעות מכרז, אלא בדרך של מינוי בפועל לתפקיד.

מסלול של מינוי בפועל נועד במקורו למקרים יוצאי דופן, כאשר התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, או כשפורסם מכרז ואיש מהפונים לא נמצא מתאים לתפקיד. אלא שבשנים האחרונות הפך המסלול החריג לדלת הכניסה הראשית לניהול מוסדות חינוך.

המשמעות היא שיש כיום בפועל שני מסלולים למינוי מנהלי בתי ספר – המסלול המרכזי המחמיר, הדורש עמידה בתנאי סף גבוהים, והמסלול המקל של מינוי בפועל, שאינו מחייב עמידה בכלל תנאי הסף, מלבד היות המועמד עובד הוראה.

לא פלא, אפוא, שרמת המנהלות ומנהלי בתי הספר בישראל יורדת באופן עקבי. בבדיקה מדגמית שערך מבקר המדינה נמצא כי מתוך 53 מנהלים שמונו בפועל, רק 17 עמדו בתנאי הסף הנדרשים למכרז.

זאת ועוד: על פי חוזר מנכ"ל, מינוי בפועל הוא לתקופה מוגבלת. אלא שמתוך 53 המינויים שנעשו בדרך זו ונבחנו על ידי מבקר המדינה, לא פחות מ־50 מנהלות ומנהלים המשיכו בתפקידם מעבר לפרק הזמן שנקבע בהנחיות, ללא כל הנמקה לחריגה.

מדוע כורת משרד החינוך במו ידיו את הענף שעליו הוא יושב? ככל הנראה, הסיבה נעוצה בתנאי העבודה הקשים של מנהלות ומנהלים.

הדרישות והציפיות גבוהות, היקף המשימות רחב, האחריות כבדה, ובה בעת המשאבים אינם מספיקים, הבירוקרטיה מרובה, הסמכויות מוגבלות, והשכר אינו גבוה. במציאות כזו לא רבים חושקים בתפקידי ניהול, ולמשרד החינוך לא נותרת ברירה אלא להוריד עוד ועוד את הרף.

את דרישות הסף הגבוהות משרד החינוך אומנם לא שינה, אלא שהלכה למעשה הוא משתמש בדרך של מינוי בפועל כדי למנות יותר ויותר מנהלות ומנהלים שאינם עומדים בדרישות אלה.

למנהלות ולמנהלים ישנה השפעה מכרעת על תפקודם של בתי הספר והצלחת התלמידות והתלמידים. עד שלא יהיה שינוי עמוק בתנאי עבודתם – נמשיך לראות את משרד החינוך ממנה מועמדות ומועמדים עם נתוני פתיחה נמוכים, שאינם עומדים בדרישות הסף שהוא עצמו קבע.

רק שיפור ממשי בסמכויות, במשאבים ובשכר של המנהלות והמנהלים יאפשר למנות את אלה שהיינו רוצים שיובילו את בתי הספר של ילדינו להצלחה. 

הכותב הוא נשיא האקדמית חמדת, מכללה דתית לחינוך בשדות נגב