עדיין לא ברור אם קואליציית ממשלת השינוי שקרמה עור וגידים והורכבה לאחר חבלי לידה קשים, תושבע והאם תצליח להתמיד בכהונתה ותזכה לאריכות ימים. דבר אחד חשוב ודחוף ביותר: עליה להבטיח את תפקודם השוטף, התקין והיעיל של משרדי הממשלה אחרי קיפאון ושיתוק חלקי של שירות המדינה, בהיעדר מינויי בכירים בשנתיים האחרונות, וללא בניית מרכז עוצמה ניהולי שינהיג סדרי עבודה תקינים ואפקטיביים.

בפני הממשלה, בכל הרכב שיהיה ובכל מצב, ניצבים אתגרים כבדי משקל ומשימות גורליות במגוון רחב של תחומים ברמה הלאומית. על הממשלה החדשה יהיה לעסוק בין השאר באיום האיראני, לרפא את השבר ביחסי יהודים וערבים במדינה ולאחות את השסעים בחברה הישראלית על כל מגזריה, לחוקק תקציב ל־2022־2023, ליזום פרויקטים כלכליים ומנועי צמיחה למשק, להבטיח את ביטחון האזרחים, כמו גם להתמודד עם פקקי הענק הבלתי נגמרים, להגדיל דרמטית את תקציב הבריאות, ליזום חקיקת חוק חינוך חינם עד גיל 3 ועוד מטלות כהנה וכהנה.

דווקא בתקופה שבה הממשלה אמורה לעסוק בנושאים הכל כך חשובים האלה לעתיד המדינה ולחלץ אותה ממשברים חמורים, חלקם פרי מחדלי וכשלי הממשלה הקודמת, היא חייבת לתת את דעתה לתפקוד השוטף של משרדי הממשלה. על הממשלה לדאוג למינוי מיידי ותקין של עשרות בכירים שהוקפא זה מכבר ולעודד את הסגל הבכיר של השירות להירתם לניהול שוטף ופורץ דרך של המערכות הממשלתיות, תוך עידוד ביקורת בזמן אמת, ובכך להניע בעצמו את העגלה התקועה בבוץ.

בתוך כך מתבקש גם לא להרחיב את משרות האמון המאוישות על פי אינטרסים אישיים ופוליטיים, אלא לדבוק במינויים על פי מומחיות, ידע, כישורים מעולים, דרישות סף מחמירות וניסיון מוכח. משרדי הממשלה בהובלת בכירי השירות ובהירתמות כלל עובדי המדינה הם הקטר שבלעדיו לא ניתן לממש את התוכניות של הפוליטיקאים קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בכל התחומים האמורים.

בעבר הועלה לא פעם הצורך בגיבוש ובטיפוח מסגרת של סגל מנהלי בכיר על־משרדי, שיהיה בעל תחושת שליחות וזיקה כלל־שירותית, בשונה מנאמנות והתייחסות משרדית צרה. הדבר יבטיח ראייה רוחבית ושיתופי פעולה בין־משרדיים שיביאו לתוצאות משופרות, בעיקר מנקודת ראותו של האזרח מקבל השירות. יש לקדם את כל אלה במציאות של קווי תפר פרומים ובעייתיים, כפילויות קיימות והיעדר תיאום סינרגטי.

הגיע הזמן שהפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית יפנימו שהעצמת משרדי הממשלה ובכיריהם לא תפגע במשילות שהם כה חרדים לה, אלא נועדה לשרת נאמנה את תוכניותיהם ולקדם אותן. 

הכותב הוא חבר הנהלת תנועת אומ"ץ ולשעבר יו"ר עמותת הסגל הבכיר בשירות הציבורי