שאלת אחריותה של מדינת ישראל מתעוררת פעם נוספת עם פרסומה של פרשת תוכנת פגסוס מבית חברת NSO הישראלית, אשר פיתחה ומכרה אותה בקנה מידה עולמי. מדובר בתוכנה המאפשרת את הפיכתם של מכשירים סלולריים פרטיים למכשירי מעקב בחסותן של ממשלות, משטרים מדכאים, מיליציות צבאיות ועוד.

בימים האחרונים פורסמה רשימה בת 50 אלף שמות של מי שעשויים להיות קורבנות למעקב, בהם שמותיהם של בכירים ברשויות ממשל ברחבי העולם, אשר התוכנה הותקנה בזדון במכשיריהם האישיים. מלבד הסיכונים הפוליטיים והדיפלומטיים שטמונים בכך, ישנה גם סכנה מוסרית וחוקית מהותית המתעוררת לאור מעורבותה של מדינת ישראל בפרשה, כמי שאמונה על פיקוח יצוא הנשק הטכנולוגי אל מחוץ לגבולותיה.
לשם פיקוח זה ואכיפת החובות שמוטלות על החברות הללו, שמרביתן בימים אלה הן חברות הייטק וסייבר, הוקם זה מכבר אפ"י, אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני הישראלי במשרד הביטחון. עם זאת, רבים טוענים כי בכל הנוגע ללוחמת הסייבר, אין הגוף מבצע את תפקידו כהלכה כלל ועיקר.

הם אף מספקים לכך דוגמאות רבות כגון מכירת תוכנות זדוניות ושירותי סייבר מתקדמים לממשלות חשוכות כמו שלטונות דרום סודן המקפחים, ממשלת ערב הסעודית – מדינה הידועה בכך שמקפחת את זכויותיהם של נתיניה, הזרוע הצבאית של מיאנמר, ואף מיליציות ניאו־נאציות באוקראינה.

ישנם מקרים נוספים אשר לוטים בערפל עקב איסור הפרסום שמוטל בגינם, אך האמת היא אחת – לא ניתן לאפשר לפרשות מעין אלה לבוא לפתחה של מדינת ישראל, הרואה עצמה כמעצמה טכנולוגית, שעה שהחברות הללו מקבלות הון עתק עבור העוולות שמתבצעות באמצעות שירותיהן והתוכנות שהן מוכרות עקב היעדר פיקוח מתאים מצד המדינה. זאת כמובן לצד השימושים החיוביים שנעשים במוצריהן. הסכנה אם כן היא חוסר יכולתן של החברות הללו לפקח על השימושים שנעשים במוצריהן.

הפתרון שאליו רבים שואפים הוא דווקא חקיקתי, ובא בדמות עדכונו ותיקונו של חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני, באופן שיעניק יותר שיניים וכוח לאפ"י כדי שיבצע את עבודתו כראוי. אין מדובר בצעד מרחיק לכת. למעשה, המטרה היא לקדם את החוק באופן שיציב סטנדרט דומה לזה של מקביליו משאר מדינות העולם המפותחות, בהן ארה"ב, אשר חוקקה חוק דומה לו לפני כ־20 שנה, ומדינות האיחוד האירופי, שחוקקו אותו לפני כעשור.

חשיבותו של חוק מעין זה במדינת ישראל, מדינה שלה זרוע צבאית טכנולוגית מתקדמת, היא רבה במיוחד, ולא ניתן להמשיך להעלים עין ולקוות לטוב.