מכל חטאי תשפ"א, והם היו לא מעטים, חטא מיעוט העלייה הוא שצריך לצער אותנו במיוחד. עליית יהודים צריכה להיות נדבך חשוב ביכולת שלנו לשמור על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

איך עושים ומשפיעים? תחילה, עלינו להעביר מסר חיובי. מהו עם ישראל. בחו"ל, היהודים מהווים קהילות, אוסף של יחידים. כאן אנחנו עם, עם שיתוף ייעוד. לא שיתוף גורל, שהוא ביטוי של ייאוש. אנחנו עם צעיר־ותיק, הבונה את ארצו ואת מדינתו. עם היסטוריה עשירה ותרבות עשירה. עם זקוף קומה הרואה למרחקים, והמראה מכוון לעולם. עם שעל בסיס היסטורי בונה עתיד זוהר.

"כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי". עלייה ארצה היא חזרה לשורשים האמיתיים שלנו. מדינת ישראל צריכה להעביר מסר ליהודי העולם, שכאן המקום שלהם, דבר חוצה דורות. לא רק מדינת היהודים, אלא מדינה יהודית. לא עוד מדינה באו"ם.

הדבר מתחיל בפרהסיה יהודית. אחרי האסון של פסטיבל ערד אמר נשיא המדינה עזר ויצמן שאנחנו לא צריכים פסטיבלים כאלה. היה מיד עליהום עליו, אבל הוא צדק: יש לנו תרבות משלנו, אין צורך בחיקוי האחרים. לא משנה מה האופציות האישיות שלהם, נבחרי הציבור ודיפלומטים חייבים לשדר מדינה יהודית.

בשנים האחרונות מרגיש כל נושא תפקיד ממלכתי או בעל משימה פוליטית צורך לדבר על מדינה יהודית ודמוקרטית. כאילו יש קו בין המילים. זה מטבע לשון המשלב שני דברים שונים. מדינה יהודית, זאת מהות. כך חשבו רוב מייסדי המדינה. דמוקרטיה היא צורת שלטון, ונזכור את דברי ווינסטון צ'רצ'יל כדי להבין שזאת צורת שלטון, לא ערך. יש גם תרגומים שונים למילה דמוקרטיה. כן, צורת שלטון דמוקרטית דואגת גם ללא יהודים במדינה יהודית. זאת בעצם מסורת יהודית: לדאוג לגר ולזר הרוצים לחיות בשלום איתנו.

מרכיבים חשובים של החוסן הלאומי שלנו הם צבא חזק, כלכלה משגשגת, הכוללת חקלאות מצליחה וסטארטאפים. מרכיב לא פחות חשוב הוא חינוך יהודי ציוני, והזדהות של עם ישראל עם מדינת ישראל. מבחינה זאת, הוויכוחים הפוליטיים, במיוחד כאשר הם משודרים לחו"ל, הם משניים. לפעמים מזיקים. מדינת ישראל משקיעה בעידוד החינוך היהודי בנכר, זה צריך להיות בסיס להזדהות עם המדינה. אפשר ורצוי להיעזר במתנדבים מקומיים, אשר מתעתדים לעלות בזמן הקרוב, לצד שליחי המדינה המסורים למשימה.

לפני מספר שנים הייתי ציר בקונגרס הציוני. לתדהמתי שמעתי סיעות שלא אמרו מילה בשביל היהודים אבל נאבקו למען נוכרים ומיעוטים. הזאת ציונות? לא פלא שקיימת אווירה של ניכור לערכי עם ישראל. אחד משרי הממשלה הנוכחית מעד בלשונו בהגדרה הזויה של האנטישמיות! גם נשיא המדינה הקודם טעה בנאומו על ארבעה שבטים. לעם ישראל י"ב שבטים.

עידוד עלייה מתחיל בחינוך של עם ישראל כעם, של מדינת ישראל כמדינה של עם ישראל. כן, מדינת הלאום. יש ללא יהודים מקום כאן, כאשר הם מכבדים את ריבונות עם ישראל בארצו.

מדינת ישראל ריבונית המשדרת מסר יהודי חיובי, הכרה ואהבת הארץ בכל חלקיה, הבונה, סוללת, נוטעת וזורעת בכל חלקי הארץ, משדרת דבר טוב לכל היהודים ולעולם כולו - לזה יכולים אחינו היושבים בנכר לרצות להצטרף. זה מרכיב חשוב שאין כמוהו לחוסן הלאומי. 

הכותב הוא חבר ב"מבטחי" –פורום מפקדים לאומי