ככל שהזמן נוקף, נראה שהממשלה ממשיכה להגיב ולא לעסוק בטיפול פרואקטיבי בקורונה, קרי במלחמה הבאה - הווריאנט הדרום אמריקאי או
וריאנט אחר. עכשיו זה בדיוק הזמן להילחם במלחמה הבאה ולהדק את איטום שדה התעופה והכניסות האחרות לישראל כדי שהווריאנטים לא יגיעו אלינו.

כמו כן יש להדק כבר אתמול את ההנחיות לגבי התכנסויות ועטיית מסיכות. זאת על מנת שכעת, לאחר פתיחת שנת הלימודים והגעתו האפשרית לישראל של הוואריאנט הדרום אמריקאי, שיעור המאומתים יהיה נמוך ככל שניתן.

יש להתייחס תמיד למגמות הנחזות בעקומת העומס של בתי החולים ולא להתייחס למספר המאומתים של אתמול. הכרזה שלפיה "נראה מהו מספר החולים המאומתים ואז נקבל החלטה", וזאת ללא התייחסות לאויב הפוטנציאלי, שצפוי להשפיע על שדה המערכה בהמשך, מצביעה על חשיבה אסטרטגית לקויה.

פתיחת שנת הלימודים והגעה אפשרית של הוואריאנט הדרום אמריקאי מאיימים על בתי החולים, שכבר כעת מתמודדים עם עומסים בלתי אפשריים. ראו הוזהרתם.

הכותב הוא חבר מבטחי - פורום מפקדים לאומי