לפני 80 שנה, ב־20 בינואר 1942, התכנסו נציגים בכירים מטעם משרדי ממשלה גרמניים וארגוני המפלגה הנציונל־סוציאליסטית בבית הארחה של האס־אס באגם ואנזה הגדול בברלין. הם תכננו באופן בירוקרטי פשע פוליטי בממדים בלתי נתפסים, את השמדת העם היהודי.

ועידת ואנזה הפכה לסמל לפשע נגד האנושות, השואה. אולם בינואר 1942 רציחתם השיטתית של יהודי אירופה באזור השליטה הגרמני כבר הייתה בעצם בעיצומה. מאות אלפים כבר הומתו, הורעבו למוות בגטאות במזרח אירופה, נורו על ידי יחידות הקומנדו הרצחניות של האס־אס, המשטרה והצבא הגרמני, הוורמאכט, נחנקו או הורעלו במחנות ההשמדה הארעיים הראשונים. משתתפי הוועידה היו מודעים לחומרת מעשיהם.

כעבור שלוש שנים, כאשר הסתמנה התבוסה הגרמנית, הם עשו מאמצים אדירים על מנת להסתיר את השתתפותם. הם ניקו תיקים והשמידו את הפרוטוקולים של הדיונים, שהכין בקפידה אדולף אייכמן בעצמו. עותק אחד בלבד נשמר. אולם את אירועי ואנזה לא ניתן היה להעלים. כיום האמת ההיסטורית האיומה של הוועידה נחקרה, וחשיפתה לא הותירה ספק, הודות לעבודתם הבלתי נלאית של חוקרות וחוקרים, ובעיקר של ניצולי השואה שהעידו על סבלם ועל "שגרת ההשמדה".

ואף על פי כן אנו עדים היום להכחשת עובדות השואה ולניסיון לגמד את האופי ההיסטורי הייחודי שלה. הכחשת השואה והטריוויאליזציה שלה נפוצות לא רק בקרב גורמים פוליטיים קיצוניים. המעטת הייחודיות של השואה הינה תופעה חברתית ובינלאומית. קבוצות הזורעות ספקות באמת ההיסטורית מפיצות את התופעה הזו באמצעות הרשתות החברתיות ומקדמות אותה על מנת לערער בדרך זו את זכות הקיום של ישראל. לא ניתן לקבל זאת בשום אופן.

הכחשת השואה והטריוויאליזציה שלה מהוות פגיעה במצפונה של האנושות כולה ודורשות תשובה תקיפה. ברצונן של ישראל וגרמניה לתת יחדיו תשובה כזאת באו"ם. לכן היום, יום השנה של ועידת ואנזה, תוגש הצעת החלטה שלנו נגד הכחשת שואה להצבעה באו"ם, ואנו קוראים לאומות העולם לתמוך בה.

סוזנה ואזום־ריינר, ג'רמי יששכרוף (צילום: שגרירות גרמניה בישראל,שגרירות ישראל בגרמניה )סוזנה ואזום־ריינר, ג'רמי יששכרוף (צילום: שגרירות גרמניה בישראל,שגרירות ישראל בגרמניה )

החלטה זו אמורה להוות אות של תקווה והשראה לכל המדינות והחברות הדוגלות ברבגוניות ובסובלנות, שואפות לפיוס ומבינות שזיכרון השואה הינו התנאי למניעת הישנות של פשעים כאלה. הגדרה אחידה של הכחשת השואה, השקעות בחינוך והסברה, כמו גם אמצעים למניעת ערעור על עובדות השואה והפחתת הייחודיות שלה ברשתות החברתיות - נמנים ככלים משמעותיים בהצעה.

העובדה שגרמניה וישראל מגישות היום יחדיו את ההצעה הזאת מדגישה את הנחישות המשותפת שלנו להכיר באמת ובאחריות ההיסטוריות, כמו גם את הרצון העז שלנו להפיק את הלקחים הנכונים מהפרק האפל ביותר בהיסטוריה שלנו. לכן אנו פועלים למען אישור בהסכמה כללית של החלטה חשובה זאת שאנו מקדמים. אנחנו רוצים מאמצים מעשיים של כל מדינות העולם, יחד עם החברה האזרחית, הכלכלה והקהילות הדתיות, נגד הכחשת השואה והטריוויאליזציה שלה. זאת קריאתנו בהחלטה. לשם כך אנו תומכים יחדיו במבצע protectthefacts# של הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה.

המתקפה על העובדות ההיסטוריות של השואה הינה לא רק מתקפה על קורבנות ההשמדה וצאצאיהם, על יהודים ברחבי העולם ועל מדינת ישראל. היא מתקפה על התנאי הבסיסי לדו־קיום בעולם כולו - תמימות דעים על עובדות בסיסיות של ההיסטוריה והחיים היומיומיים שלנו, שבלעדיה אי אפשר לנהל דו־שיח ואי אפשר להגיע לפשרות.

ואזום־ריינר היא שגרירת גרמניה בישראל; יששכרוף הוא שגריר ישראל בגרמניה. גרסה מקבילה של המאמר בשפה הגרמנית מתפרסמת היום בעיתון Tagesspiegel