כבכל קמפיין בחירות שוב חברי כנסת יוצאים בהצהרות סרק, במהלכים פופוליסטיים ובהבטחות חסרות בסיס ולעתים גם חסרות אחריות. מוטב שנתמקד לא רק במעשיהם ובדבריהם למשיכת תשומת לב הציבור לפני הבחירות, אלא בעשייתם אחרי הבחירות כשהם כבר בתפקיד.

בישיבות ועדות הכנסת, שבהן השתתפתי מפעם לפעם כמשקיף, בלט לעתים קרובות פער מדאיג בין המומחיות והגישה היסודית והמקצועית של נציגי משרדי הממשלה, לבין שטחיות ורפרוף של חברי כנסת שהיעדר רקע מקצועי רלוונטי לנושא הנדון מחייב אותם עוד יותר להכין היטב שיעורי בית לקראת השתתפות בדיון ובהחלטות.

נציגי המשרד הנוגע מוכנים היטב לישיבה ושולטים בחומר, ומולם חברי כנסת, שהתמצאותם שטחית והם רחוקים מלחדור לעומקם של דברים. לא פעם הם מצטרפים לישיבה רק כדי להצביע תוך צייתנות עיוורת למשמעת סיעתית או קואליציונית, ובלי קשר לציפיות בוחריהם.

תופעה מדאיגה זו, שלמרבה הצער אינה נדירה, משקפת את הפער בין מאמץ עקבי הניכר לאחרונה לקידום מינויים תקינים בשירות המדינה, תוך חובת עמידה בתנאי סף מקצועיים ואתיים מחמירים, לבין הצטרפותם הקלילה של מועמדים לתפקידי מחוקק בישראל בדרך סלולה.

באין תרבות פוליטית ראויה, חברי כנסת חסרי ניסיון משמעותי בעשייה הציבורית והנגועים בהתנהגות בלתי אתית או בתפקוד לקוי בכנסת, חסינים מהדחה וממשיכים בתפקידם, לעתים בכהונה רבת שנים, ואליהם יצטרפו כנראה לאחר הבחירות הקרובות עוד חברי כנסת דומים.

חבל שהציבור נאלץ מול הקלפי לייחס משקל כה זעום לאיכות כל אחד מחברי הכנסת המועמדים מטעם מפלגה מסוימת ולהתייחס כמעט אך ורק לשמה של המפלגה עצמה. חומר למחשבה לקראת רפורמה בממשל ובחוק הבחירות לכנסת.

בחירת חברי הכנסת נעשית כחוק, אך חוק הבחירות, בשונה ממינויים בשירות המדינה, אינו מעמיד כמעט מגבלה או תנאי לבחירתם. חוק שירות המדינה (מינויים) אינו יכול לחול על נבחרים, אך יש צורך ביוזמות, במהלכים ואף בחקיקה שיצמצמו את הפער בין טיב המינויים בשירות המדינה לבין "מינוי" חברי הכנסת, כדי ש"מינויים" אלה יהיו לא רק "חוקיים" אלא גם ראויים. נבחרי ציבור חייבים לא רק לשמש מופת בתפקודם האחראי והמקצועי, בגישתם היסודית, בנורמות ההתנהגות ובהתנהלותם, אלא גם להוקיע חריגה מכל אלה.

התרגלנו לתופעה שרבים מחברי הכנסת נבחרים כתוצאה משריון או בחירה של ראש המפלגה על פי צרכיו או טעמו או על ידי מועצת חכמים, ולא בשיטה דמוקרטית, ואחרים נכנסים לכנסת בעקבות תוצאות הפריימריז על כל עיוותיהם וחסרונותיהם.

בד בבד עם תקווה לשינויים המתבקשים בחוק הבחירות, הגיעה שעתו של הציבור להתעורר ולהבהיר כי אין להתפשר על מועמדים שאינם מייצגים כהלכה ברקורד העשייה שלהם, במילוי הבטחותיהם לציבור ובפועלם את הערכים הראויים של מקצועיות, מצוינות, נאמנות, מנהיגות ראויה, יושרה, ניקיון כפיים, שקיפות, חיסכון ויעילות.

התייחסות לנושא עד כדי שינוי שיטת הבחירות ותיקוני חקיקה תיתכן רק בחלוף תקופת אי־היציבות הפוליטית והבחירות הבלתי נגמרות. ברור שקשה להבטיח כי ייבחרו לכנסת אך ורק מועמדים שכישוריהם, ניסיונם והשכלתם הם ללא כל דופי, וגם ברור שאין למנוע בחירת נציגים אותנטיים של ציבור הראוי לייצוג, גם אם השכלתם הפורמלית וניסיונם לוקים בחסר. אך ציפייה לדוגמה אישית בהתנהגות ובהתנהלות ולעמידה בדרישות סף פורמליות ואתיות אינה מופרזת. 

הכותב היה יו"ר עמותת הסגל הבכיר בשירות הציבורי וראש מטה ההדרכה של ועדת הבחירות המרכזית