על רקע הקיצוצים עליהם הכריז בשבוע שעבר הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ - פרסם היום (ד') מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, דו"ח חמור על ההתנהלות הכספית והבזבזנות במערכת הביטחון. בדו"ח שהגיש שפירא ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, נמתחה ביקורת נוקבת על התנהלותה הכספית ולעיתים ה"חשאית" של מערכת הביטחון.

"בשנים 2011-2010 נמצאו ליקויים בסדרי הבקרה על השינויים בתקציב הביטחון, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, באי-עמידה בכללים שנקבעו בהחלטת הממשלה ובבקרה רופפת של משרד האוצר אחר שינויים תקציביים", קבע מבקר המדינה והמליץ על הגברת הביקורת על התנהלות תקציב הביטחון: "בקרה על שינויים בתקציב הביטחון נועדה להבטיח, כי התקציבים שאישרה הוועדה המשותפת לתכניות העבודה של צה"ל ומשרד הביטחון - מוצאים למטרות שאליהן הם נועדו", הוא הסביר, והתריע עוד שנמצאו ליקויים בבקרה של משרד האוצר.

בדו"ח הובהר שלמרות שב-2012 ננקטו צעדים לשיפור השקיפות והבקרה על תקציב הביטחון, לרבות התקנת מסוף במשרד האוצר של מערכת תקציב משרד הביטחון - יש לבצע צעדים נוספים לייעול תהליכי הבקרה.


שר הביטחון עם מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל. דו"ח חמור של מבקר המדינה. צילום: רויטרס

בדו"ח מבקר המדינה נחשפו ליקויים מהותיים ובזבזנות בניהול ציי הרכב במשרד הביטחון ובצה"ל. "כלי רכב במשרד הביטחון ובצה"ל נמסרים לבעלי תפקידים לשימוש אישי, או לביצוע משימות ייעודיות. אבל דו"ח זה מצביע על כך שלעיתים שימוש בכלי רכב אלה נעשה ללא פיקוח ובקרה מספיקים ואף בניגוד לכללי מינהל תקין", התריעו עורכי הביקורת.

"משרד מבקר המדינה מעיר, שיש לראות בחומרה מצב שבו במשך שנים רבות משרד הביטחון מצמיד כלי רכב לעובדיו ללא קביעת אמות מידה לזכאות. היום מקרים של שימוש בכלי רכב לצרכים פרטיים, על ידי עובדים שאינם זכאים לכך ומקרים של התחמקות מתשלום המס בגין זקיפת שווי כלי רכב צמוד" - נכתב בדו"ח החמור - "על מנכ"ל משרד הביטחון להנחות ללא דיחוי על קביעת אמות מידה לזכאות לרכב צמוד".

מחברי הדו"ח חשפו עוד שצה"ל אינו מבצע אמצעי אכיפה נגד חיילים שביצעו עבירות חנייה בעת שנהגו על רכבים צבאיים. "יש לראות בחומרה את אי הפעלת אמצעי האכיפה על ידי צה"ל בגין דו"חות חנייה וחיוב הקופה הציבורית במימון דו"חות אלה", קבע המבקר, וציין שאשתקד הסתכמו דרישות התשלום מהרשויות המקומיות עבור דו"חות חנייה בהיקף של כ-19 מיליון שקל.

מבקר המדינה מתח ביקורת גם על מכרז לשכירת כלי רכב שפרסם משרד הביטחון. "במכרז התייחס משרד הביטחון לשכירת כלי רכב לשתי תקופות שכירות בלבד - יומית ושנתית, בלי דרישה לקבל הצעת מחיר לשכירות חודשית. בכך משרד הביטחון לא הבטיח לעצמו ולצה"ל תנאי התקשרות עם מרב היתרונות", נטען בדו"ח - "גם לאחר שנודעו למשרד הביטחון תוצאות ההשוואה, לפיה חלופת החכירה בשיטת ליסינג זולה בהשוואה לשכירות - הוא המשיך לשכור עבור עובדיו כלי רכב לתקופות ארוכות".


שפירא. ביקורת על מכרז לשכירת כלי רכב שפרסם משרד הביטחון. צילום: מרק ישראל סלם

תגובת משרד הביטחון: "הבקרה על התקציב הינה נרחבת"

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי "הבקרה האזרחית על תקציב מערכת הביטחון הינה נרחבת, וזאת על אף הסיווג הביטחוני ההכרחי בניהול תקציב משרד הביטחון.  

"תהליכי הבקרה והשקיפות השתפרו והורחבו באופן משמעותי, בשנים האחרונות, הן ע"י גורמי הממשלה: משרד האוצר, הקבינט ביטחוני, ועדת שרים להצטיידות, מבקר המדינה והמל"ל (המועצה לביטחון לאומי), והן ע"י הכנסת באמצעות וועדת החוץ והביטחון והוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. לאור החלטת הממשלה 4088 אף הוקם צוות יישום צעדי שקיפות ובקרה על תקציב הביטחון, בראשות מנכ"ל משרד רה"מ, שקבע כי מערכת הביטחון עמדה בפעולות לשיפור השקיפות והבקרה כנדרש. 

"נציגי משרד הביטחון ומשרד האוצר מקיימים שיח שוטף , בעל פה ובכתב, על כל שינוי בתקציב, וככלל לא מוגשת פניה לכנסת, מבלי שמשרד האוצר מקבל מענה על שאלותיו המקדמיות. כמו כן, בדיונים בוועדות הכנסת נציגי מערכת הביטחון מציגים את השינויים שבוצעו בשקיפות מלאה, ונותנים הסבר מפורט ומלא על הפעילות התקציבית, לכל שאלה של חברי הועדות. 

"כלל השינויים התקציביים שבוצעו, מדווחים בפנייה הרבעונית(והחודשית), וניתנים הסברים מפורטים ככל הניתן, היכן שנדרש, עפ"י המסוכם בין המשרדים, לגבי השינוי בתכניות השונות והמקורות התקציביים. הטעויות אשר נמצאו בדיווחים הם בהיקפים לא מהותיים, ובאחוז זניח ביחס לסך השינויים. כמו כן, הפנייה הרבעונית כוללת הצגה של פילוח תקציב הביטחון לפי סוגי ההוצאה, וניתן ללמוד מכך על כלל השינויים ביחס לרבעון הקודם.  

"בעקבות הערות המבקר, מערכת הביטחון פועלת ליצירת בקרות ממוחשבות נוספות, וכמו כן, אפיינה את התוכניות באופן שיוצר הפרדה בין פעילות שוטפת להתעצמות.